Könyvbemutató - Ország Lili levelezése

A VILÁGBÓL A FÉNYEKET - ORSZÁG LILI LEVELEZÉSE
Könyvbemutató

2017. február 21. 17.00 - 19.00

Minden érdeklődőt szeretettel várunk „…a világból a fényeket” Ország Lili levelezése című kötet bemutatójára. A kötetet bemutatja Kovács Péter művészettörténész és Németh Gábor író. A levelekből felolvas Jordán Adél színművész. A bemutatón közreműködik Fekete László, a Dohány utcai zsinagóga főkántora.

Helyszín: Magyar Nemzeti Galéria B épület, fsz. előadóterem

A kötetről
A kötetben közölt levelek és dokumentumok nagyobbrészt a Magyar Nemzeti Galéria Adattárában őrzött Ország Lili-hagyatékból származnak, kisebb részben pedig más köz- és magángyűjteményekből. A levelek tekintélyes részét képezi két alapvető fontosságú egység: az egyik a Bécsben élő Róbert Miklóssal, egykori ungvári tanárával 1942-től 1978-ig váltott levelek csoportja, a másik választott mesterével, Bálint Endrével 1953-tól folytatott levélváltása, amely különösen 1957 és 1962 között, Bálint párizsi évei alatt vált intenzívvé. A könyv összetételét elsősorban a levelek fennmaradásának ténye szabta meg, illetve a művész kapcsolatainak alakulása, módosulása. A kötet új kutatásokra támaszkodó, bőséges jegyzetapparátusa segít eligazodni a művész eddig feltáratlan külföldi kapcsolatrendszerében, művészethez kötődő tapasztalataiban, festészetről vallott nézeteiben. A levelek, számos helyen dokumentumokkal kiegészülve felvillantják a hatvanas-hetvenes évek magyar művészeti életének sajátosságait: a múzeumi vásárlásoknál alkalmazott ármeghatározás jelenségét, a kiállítások engedélyeztetése körüli bonyodalmakat, a kritika esetleges torzításait, a külföldi utazások és bemutatkozás korlátozott lehetőségeit, valamint a műteremhez jutás viszontagságait.
A kötet szövegeinek döntő többségét eddig még nem publikálták.
A kötetet sajtó alá rendezte, szerkesztette és jegyzetekkel ellátta: Árvai Mária és Zsoldos Emese.

A könyv a helyszínen kedvezményes áron megvásárolható.
A rendezvény mindenki számára nyitott, a belépés ingyenes.