Álláshirdetések

 


Szépművészeti Múzeum   

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szépművészeti Múzeum  
Informatikai Osztály 
 
informatikai osztályvezető
beosztás ellátására.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony   

                    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre, 2017.10.25-2018.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

1068 Budapest, Benczúr utca 47. (illetve az intézmény székhelye és telephelyei)

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezetői megbízással járó feladatok: Az Intézmény informatikai rendszereinek jogszabályi keretek között történő biztosítása, a szervezeti egység vezetői feladatainak ellátása, a vezetése alá tartozók munkájának szervezése, irányítása és ellenőrzése. Gondoskodik arról, hogy a jogszabályok, belső szabályzatok és a vezetői utasítások az osztály munkájában érvényesüljenek. Irányítja az Intézmény működésével összefüggő informatikai feladatokat, a felhasználók informatikai támogatását, a kiszolgáló infrastruktúra üzemeltetését.

 

 

Munkakörbe tartozó feladatok: Gondoskodik a Múzeum informatikai rendszereinek folyamatos, hatékony és biztonságos működtetéséről. Összehangolja a Szépművészeti Múzeum tagintézményeit, osztályait, illetve az egyéb szakterületeket érintő informatikai feladatokat, javaslatot tesz az informatikai eszközök beszerzésére.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.   

                    

Pályázati feltételek:

·     felsőfokú szakirányú (informatikai) iskolai végzettség

·     vezetői gyakorlat informatikai területen (legalább 3-5 fő irányításában szerzett legalább 2 éves tapasztalat)

·     Microsoft szerverkörnyezet és Microsoft szolgáltatások magas fokú ismerete (Active Directory, DNS, DHCP, file szerver, nyomtatás, Exchange, Group Policy, WSUS)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·     idegen nyelv ismerete

·     költségvetési szervnél szerzett tapasztalat

·     több telephelyes hálózatok ismerete.

Elvárt kompetenciák:

precizitás, pontos munkavégzés, jó kommunikációs készség, rendszerszemlélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·     magyar nyelvű szakmai önéletrajz és motivációs levél

·     iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata

·     minimális bérigény megjelölése

·     nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. október 25. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 30.

 

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton, Munkaügy részére az SZM/383-14/2017/25 hivatkozási számon, az  allaspalyazat@szepmuveszeti.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 16.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, a www.kozigallas.gov.hu weboldalon, saját weboldalain, a www.szepmuveszeti.hu és a www.mng.hu oldalán megjelent álláspályázat tartalmáért felel. 

 

 

 Szépművészeti Múzeum  
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szépművészeti Múzeum  
Kiállításszervezési Főosztály 
 műszaki alkalmazott - kiállításberendező
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.12.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony  

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1014 Budapest, Szent György tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Magyar Nemzeti Galériában és a Szépművészeti Múzeumban őrzött műtárgyak mozgatása fotózáshoz és restauráláshoz. A Gyűjteményi raktárak rendezése. A kiállítások installációs elemeinek mozgatása, rendezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                      

Pályázati feltételek:

         Középfokú képesítés,

         csapatban és önállóan történő munkavégzés jó kommunikációs készség, nehéz fizikai munkához jó állóképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Középfokú képesítés, gyűjteménykezelő vagy restaurátor asszisztens,

         Múzeumi tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Magyar nyelvű szakmai önéletrajz a bruttó fizetési igény megjelölésével. Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Elektronikus úton SZM/383-13/2017/25 számra hivatkozva Munkaügy részére a  jelentkezes@szepmuveszeti.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 15.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, a www.kozigallas.gov.hu weboldalon, saját weboldalain, a www.szepmuveszeti.hu és a www.mng.hu oldalán megjelent álláspályázat tartalmáért felel.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.