Álláshirdetések

Szépművészeti Múzeum
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Szépművészeti Múzeum Gazdasági Osztály

Gazdasági ügyintéző ­ jegypénztáros

munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 , Szent György tér 2.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A látogatók udvarias üdvözlése és kiszolgálása. A látogatókkal való kommunikáció során a Múzeum szellemiségének képviselete, illetve a látogatói szabályzat, a belépőjegyek kedvezményrendszerének pontos követése. Normál és különböző kedvezményre jogosító belépők, fotó​­videó, tárlatvezetési, nyugták, számlák kiadása, mely a „Jegymester” programmal, számítógépen történik. Belépőjegy kiadása annak térítésmentességétől vagy tényleges értékétől függetlenül minden esetben kötelező. A különböző kedvezményre jogosító jegyek (például diák, nyugdíjas 65 év felett, stb.) kiadásakor a jogosultság ellenőrzése. A reá bízott, munkaidő elején felvett váltópénz felelősségteljes kezelése munkaidőben, illetve a befolyt jegybevétel munkaidő végén történő elszámolása (kézileg és a használt számítógépes rendszerben) a pénzkezelési szabályzat utasításait követve. A jegypénztárosok számára szervezett eligazításokon, képzési alkalmakon való részvétel.

 

Illetmény és juttatások:

 Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Középfokú képesítés,

Angol tárgyalóképes nyelvtudás
Erős szóbeli kommunikáció (rövid, tömör fogalmazás), gyors, hatékony problémamegoldás, konfliktuskezelés, határozottság, erős gyakorlati érzék, több feladat egyidejű végzésére történő készség (prioritások felállítása), figyelmesség, pontos munkavégzés

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Német, francia, orosz nyelv társalgási szintű ismerete. Kulturális intézménynél/költségvetési szervnél szerzett gyakorlat. Ügyfélkapcsolati tapasztalat. A Jegymester rendszer ismerete.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Magyar nyelvű szakmai önéletrajz.
Motivációs levél. Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton SZM/383­22/2017/25 hivatkozási számmal Munkaügy részére az allaspalyazat@szepmuveszeti.hu E­mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 7.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, a www.kozigallas.gov.hu weboldalon, saját weboldalain, a www.szepmuveszeti.hu és a www.mng.hu oldalán megjelent álláspályázat tartalmáért felel.

 

 

 


 

 

Szépművészeti Múzeum
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Szépművészeti Múzeum 

Gazdasági Osztály

Gazdasági ügyintéző ­ könyvelő

 munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: Budapest, 1068 , Benczúr utca 47.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Személyi juttatások és járulékai kötelezettségvállalásának és könyvelésének egyeztetése, kapcsolódó tételek nyilvántartása, egyeztetése (tartozások, illetmény előlegek, tb elszámolások), egyeztetés a Magyar Államkincstárral, adófolyószámla egyeztetése, a könyvelés főkönyvi könyvelésben történő feladása havonta
Előlegek, ellátmányok egyeztetése, hiba esetén intézkedés a javítások megtételéről, leltárt alátámasztó analitika készítése a nyitott tételekről negyedévente
EU-s és OTKA pályázatok ügyintézése, elszámolása
Vegyes főkönyvi könyvelési feladatok, átvezetések, feladások könyvelése, egyeztetése
A pénzügyi-számviteli rendszerben nyilvántartott könyvelési tételek elemzése, ellenőrzése meghatározott szempontok alapján (belső és külső költségvetések, számviteli összefüggések), valamint eltérés esetén a hibás tételek szabályos könyvelési javítása,

 

Illetmény és juttatások:

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

középfokú szakirányú végzettség,
mérlegképes könyvelői képesítés
3 év szakmai tapasztalat
haladó szintű számítógépes ismeretek (excel)
pályázatok elszámolásában szerzett gyakorlat
jó logikai készség, pontosság, precizitás, megbízhatóság
nyitottság az új dolgok megtanulására, rugalmas gondolkodás

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői végzettség
költségvetési intézménynél szerzett tapasztalatközépfokú angolnyelvtudás
EOS rendszer ismerete

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Magyar nyelvű szakmai önéletrajz. Motivációs levél. Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez. A pályázatban kérjük megjelölni a bruttó fizetési igényt.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.12.07.

 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton SZM/383-21/2017/25 hivatkozási számmal és a munkakör megjelölésével Munkaügy részére az  allaspalyazat@szepmuveszeti.hu  e­mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 6.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 

A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, a www.kozigallas.gov.hu weboldalon, saját weboldalain, a www.szepmuveszeti.hu és a www.mng.hu oldalán megjelent álláspályázat tartalmáért felel.

 

 


 

 

Szépművészeti Múzeum

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szépművészeti Múzeum
Jogi Osztály
múzeumi jogász

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1014 Budapest, Szent György tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Szépművészeti Múzeum közbeszerzési ügyeinek koordinációja, jogi közreműködés az egyes közbeszerzési eljárásokban. 
Közreműködik a szervezet szerződéseinek előkészítésében, megkötésében, a szerződésekből származó és az egyéb igények érvényesítésében, valamint a Szépművészeti Múzeum jogaira és kötelezettségeire kiható egyéb megállapodások előkészítésében.
Részt vesz a múzeum belső szabályzatának és azok mellékleteinek megírásában, módosításában, illetve figyelemmel kíséri azok végrehajtását.
Figyelemmel kíséri a magyar és az európai uniós jogszabályok változását.
Jogi tanácsot és tájékoztatást ad, beadványokat és egyéb okiratokat készít, részt vesz a jogi munka megszervezésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

Egyetem, jogász végzettség,

Angol jogi szaknyelv magas szintű ismerete. Minimum 3 éves szakmai tapasztalat. Közbeszerzési területen szerzett tapasztalat. Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) ismerete. Önálló munkavégzés, pontosság, szorgalom


 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Német idegennyelv ismerete. Jogi szakvizsga. OKJ-s közbeszerzési referens vagy közbeszerzési szakjogász végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Magyar nyelvű szakmai önéletrajz. Motivációs levél. Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017.11.26.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton SZM/383-18/2017/25 hivatkozási számmal a munkaügy részére az allaspalyazat@szepmuveszeti.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

   www.szepmuveszeti.hu 

   www.mng.hu 

   www.jogiforum.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, a www.kozigallas.gov.hu weboldalon, saját weboldalain, a www.szepmuveszeti.hu és a www.mng.hu, valamint a www.jogiforum.hu oldalán megjelent álláspályázat tartalmáért felel.

 


 

 

 

Szépművészeti Múzeum 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szépművészeti Múzeum  
Gazdasági Osztály 
 Gazdasági ügyintéző-pénzügyi előadó
munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:

Budapest, 1068 Budapest, Benczúr utca 47.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

gazdasági titkársági levelezés, iktatás, irattárazás, telefonok kezelése, vendégek fogadása, adminisztrációs feladatok ellátása, pénzügyi számlák kifizetésének ügyintézése, szerződések kezelése, gazdasági igazgató munkájának támogatása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                      

Pályázati feltételek:

         Középfokú képesítés, gazdasági,

         türelmes, precíz, együttműködő személyiség, pénzügyi előadói/titkársági munkakörben szerzett 1-2 éves tapasztalat, felhasználói szintű számítógépes ismeretek (word, excel)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         idegen nyelv ismeret (angol, német), irodavezetői képesítés, költségvetési intézménynél szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Magyar nyelvű szakmai önéletrajz. Motivációs levél. Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Elektronikus úton SZM/383-16/2017/25 számra hivatkozva Munkaügy részére a allaspalyazat@szepmuveszeti.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 9.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, a www.kozigallas.gov.hu weboldalon, saját weboldalain, a www.szepmuveszeti.hu és a www.mng.hu oldalán megjelent álláspályázat tartalmáért felel.   

Szépművészeti Múzeum  
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szépművészeti Múzeum  
Kiállításszervezési Főosztály 
 műszaki alkalmazott - kiállításberendező
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.12.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony  

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1014 Budapest, Szent György tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Magyar Nemzeti Galériában és a Szépművészeti Múzeumban őrzött műtárgyak mozgatása fotózáshoz és restauráláshoz. A Gyűjteményi raktárak rendezése. A kiállítások installációs elemeinek mozgatása, rendezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                      

Pályázati feltételek:

         Középfokú képesítés,

         csapatban és önállóan történő munkavégzés jó kommunikációs készség, nehéz fizikai munkához jó állóképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Középfokú képesítés, gyűjteménykezelő vagy restaurátor asszisztens,

         Múzeumi tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Magyar nyelvű szakmai önéletrajz a bruttó fizetési igény megjelölésével. Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Elektronikus úton SZM/383-13/2017/25 számra hivatkozva Munkaügy részére a  jelentkezes@szepmuveszeti.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 15.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, a www.kozigallas.gov.hu weboldalon, saját weboldalain, a www.szepmuveszeti.hu és a www.mng.hu oldalán megjelent álláspályázat tartalmáért felel.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.