Álláshirdetések

 

 

Szépművészeti Múzeum
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szépművészeti Múzeum
Jogi Osztály
múzeumi jogász

munkakör betöltésére.

 

 

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Szent György tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Szépművészeti Múzeum közbeszerzési ügyeinek koordinációja, jogi közreműködés az egyes közbeszerzési eljárásokban. Közreműködik a szervezet szerződéseinek előkészítésében, megkötésében, a szerződésekből származó és az egyéb igények érvényesítésében, valamint a Szépművészeti Múzeum jogaira és kötelezettségeire kiható egyéb megállapodások előkészítésében. Részt vesz a múzeum belső szabályzatának és azok mellékleteinek megírásában, módosításában, illetve figyelemmel kíséri azok végrehajtását. Figyelemmel kíséri a magyar és az európai uniós jogszabályok változását. Jogi tanácsot és tájékoztatást ad, beadványokat és egyéb okiratokat készít, részt vesz a jogi munka megszervezésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

Egyetem, jogász végzettség
Angol nyelv legalább középfokú ismerete
Önálló munkavégzésre való képesség


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Német nyelvből középfokú nyelvtudás
Jogi szakvizsga
Közbeszerzési területen szerzett szakmai tapasztalat
OKJ-s közbeszerzési referens vagy közbeszerzési szakjogász végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Magyar nyelvű szakmai önéletrajz. Motivációs levél. Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton SZM/131-35/2016/25 számra hivatkozva a Munkaügy részére az allaspalyazat@szepmuveszeti.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 12.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetmény megállapítására a felek megállapodása alapján kerül sor. A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, a www.kozigallas.gov.hu weboldalon, saját weboldalain, a www.szepmuveszeti.hu és a www.mng.hu oldalán megjelent álláspályázat tartalmáért felel.