Kedvezményre való jogosultságok

A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet előírásai, valamint főigazgatói hatáskörben megállapítottak szerint 

 

A kedvezmények összefoglalása letölthető táblázatos formában itt érhető el>>

3. szombati kedvezmény

A kedvezmények igénybevételéhez a jogosultságot egyértelműen alátámasztó igazolvány, illetve fényképes igazolvány felmutatása szükséges!

 

 - A Baráti Kör tagjai a csatlakozástól számított 1 (illetve fél) éven keresztül ingyenesen tekinthetik meg az időszaki kiállításokat egy alkalommal, az állandó kiállításokat korlátlan számban.
 

10 % kedvezmény minden kiállításra: partnerkártyákkal, pl. Minicard, Budavári Önkormányzat kerületkártya, Magyar Autóklub tagsági kártya illetve Show your Card! (kártyatulajdonos  +1 fő részére), MAKASZ kártya 

50 % kedvezmény minden kiállításra
(a jegymester.hu oldalán megfelel a "kedvezményes" kategóriának)  

• az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamainak állampolgárai, aki:

- életkora 6,0-26,0 év illetve 62,0-70,0 év között van (6 éves kor alatt, ill. 70 éves kor felett díjtalan belépő igényelhető);
a legalább 40 év szolgálati idővel öregségi nyugdíjban részesülő nők 62 éves kor alatt is (2017. okt. 1-től) a NYUFIG által az előző évi és folyó évre szóló ellátásokról megküldött éves összesítő (illetve az első évben a juttatásról szóló határozat) bemutatásával, személyi igazolvánnyal együtt;
- az EGT-tagállamok területén található oktatási intézményből szervezett oktatás keretében érkező előre bejelentett diákcsoportok tagjai, 26 éves korig (állampolgárságtól függetlenül is), (15 főtől csoportos kedvezmény az időszaki kiállításokra)
- a legalább két 18 év alatti közeli hozzátartozóját kísérő egy vagy két fő felnőtt (kivéve minden hónap 3. szombatján az állandó kiállításra, erről ld. a díjtalan belépésre jogosultak körét);

• csak magyar állampolgárok, akik:

- rokkantsági ellátásban vagy járadékban részesülnek - a NYUFIG által az előző évi és folyó évre szóló ellátásokról megküldött éves összesítő (illetve az első évben a juttatásról szóló határozat) bemutatásával, személyi igazolvánnyal együtt;
- tartós beteg 18 év alatti (kiskorú) személyt kísérnek, kiskorúnként egy fő (emelt családi pótlékra való jogosultságot igazoló MÁK kártyával)

- KKDSZ tagok, érvényes tagsági kártyával;
- KREA kártyával rendelkeznek;
- a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának tagjai;
- a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület (FKSE) tagjai;
- a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének (MAOE) tagjai;

- a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének (MKISZ) tagjai, érvényes tagsági kártyával (2016. szept. 19-től).
Diákigazolvány, illetve nyugdíjas igazolvány NEM jogosít kedvezményre a fent megjelölt életkor-csoportokon kívül.

 

Csoportos jegy (10 % kedvezménnyel) az időszaki kiállításokra: minimum 15 db teljes árú jegy váltása és egyidejű látogatás esetén. Kérjük csoportok előzetes regisztrációját››.

 

Kedvezményes csoportos jegy (55 % kedvezménnyel) az időszaki kiállításokra: minimum 15 db, 50 %-os kedvezményes jegy váltása és egyidejű látogatás esetén. Kérjük csoportok előzetes regisztrációját››.

 

75 % kedvezmény:
- tartósan beteg 18 év alatti személyek számára (emelt családi pótlékra való jogosultságot igazoló MÁK kártyával);
- az állandó kiállításra a közoktatási intézményből érkező magyar iskolai csoportok számára (kérjük, hogy érkezésüket ITT regisztrálják);
 - az időszaki kiállításokra 

- a Múzeumpedagógiai Osztály tárlatvezetését az időszaki kiállításokon igénybe vevő, magyar oktatási intézményből, szervezett oktatás keretében érkező előre bejelentett diákcsoportok,

- a hazai művészettörténeti, képzőművészeti felsőfokú oktatás nappali tagozatos hallgatói és oktatói, egyéni és előre bejelentett  csoportos  látogatás keretében egyaránt, megfelelő igazolvány és/vagy igazolás bemutatásával;

- a hazai művészeti középfokú oktatási intézményből érkező diákok kizárólag az iskola által szervezett, előre bejelentett csoportos látogatás keretében.

További felvilágosítás és bejelentkezés csoportoknak: muzeumpedagogia@mng.hu.

 

Díjtalan belépés

A kiállításokat kizárólag érvényes jeggyel lehet látogatni - díjtalan belépésre való jogosultság esetén is! Díjtalan belépőt csak a látogatás napján, a kedvezményre jogosító igazolványt bemutatva tudunk kiadni a jegypénztárban.

 

Díjtalan belépésre jogosultak csak az állandó kiállításokra:

- 24, 48, 72, 96 vagy 120 órás Budapest Card tulajdonosok egyszeri belépésre;
- a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagkártyájával rendelkező családok gyermekei a kártyán feltüntetett gyerekszámig (az igazolvány tulajdonosa legalább két gyermek kísérőjeként 50 %-os belépő váltására jogosult);

- a hazai művészettörténeti, képzőművészeti felsőfokú oktatás nappali tagozatos hallgatói és oktatói, egyéni és csoportos előre bejelentett látogatás keretében is, megfelelő igazolvány és/vagy igazolás bemutatásával. Bejelentkezés: muzeumpedagogia@mng.hu,

- a hazai művészeti középfokú oktatási intézményből érkező diákok szervezett, előre bejelentett csoportos látogatás keretében. Egyéni látogatás alkalmával a díjtalan belépőjegy igényléséhez a jegypénztárban be kell mutatni a Múzeumpedagógiai főosztálytól kapott visszaigazolást. Bejelentkezés: muzeumpedagogia@mng.hu.

- minden hónap harmadik szombatján a 26 év alatti személyek, illetve a 18 év alatti közeli hozzátartozóját kísérő egy vagy két fő felnőtt (csak az EGT tagállamok állampolgárai számára);

 

Díjtalan belépésre jogosultak mind az állandó, mind az időszaki kiállításra:
- 6 éves kor alatt mindenki;

- 70 éves kor felett csak az EGT tagállamok állampolgárai;
- a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezők (csak az EGT tagállamok állampolgárai);
- a legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagjai (Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület, Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Magyar Levéltárosok Egyesülete), az adott évre érvényes tagsági igazolvánnyal (csak az EGT tagállamok állampolgárai számára);
- közoktatásban dolgozó (aktív) pedagógusok az adott tanévre érvényesített pedagógus igazolvánnyal (csak ha az oktatási intézmény az EGT tagállamok területén található); - a korlátlan ideig érvényesített igazolványokkal nem vehető igénybe; - A pedagógus igazolványok helyett az oktatási intézmény által a   https://igenyles.diakigazolvany.hu/ oldalról letölthető igazolás is megfelelő. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy ennek érvényessége korlátos. 
- nemzetközi szerződések alapján érvényes igazolvánnyal rendelkezők: ICOM, és ICOMOS kártyával;

- fényképes újságíró igazolvánnyal rendelkezők;
- idegenvezetők minimum 10 fős előre bejelentett csoportot kísérve;
- nemzeti ünnepeken (március 15., augusztus 20., október 23.) állampolgárságra való tekintet nélkül minden látogató.

 

Fogyatékkal élő személyek díjtalan belépése
A fogyatékkal élő személyek, valamint kísérőik (jogosultanként max. 1 fő) díjtalan belépésre jogosultak minden kiállításra a következők szerint:
- a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványával rendelkezők,
- a Magyar Cochleáris Implantáltak Egyesületének (MACIE) érvényes tagsági kártyájával rendelkezők fényképes személyazonosító okmánnyal együtt,
- a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványával rendelkezők,
- a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványával rendelkezők,
- a Magyar Államkincstár (MÁK) által fogyatékossági támogatásban való részesülésről kibocsátott hatósági igazolvánnyal rendelkezők (a személyazonosság egyidejű igazolása mellett),
- ÉFOÉSZ tagsági kártyával rendelkező fogyatékkal élő tagok, személyazonosság egyidejű igazolása mellett (pártoló tagokra nem vonatkozó kedvezmény)
- valamint más olyan dokumentummal (pl. MÁK számára kért, vagy egyéb célú orvosi igazolással) rendelkezők, melyben a fogyatékosság ténye egyértelműen szerepel, (a személyazonosság egyidejű igazolása mellett).

- Intézményes látogatás esetén kérjük, hogy előre jelezzék a csoport érkezését, továbbá gondoskodjanak a kedvezményre való jogosultság igazolásáról. Bejelentkezés és információ: info@mng.hu e-mail címen.

Emelt összegű családi pótlékra való jogosultságról szóló MÁK-kártyával
 történő látogatásról bővebb tájékoztatás itt olvasható.

 

EGYÉB TUDNIVALÓK

 

Tárlatvezetés külön díj ellenében igényelhető előre egyeztetett időpontra. Bővebb információ a Múzeumpedagógia menüpontban>> kiválasztható cikkekben olvasható.

Iskolai csoportok utazási kedvezményéről bővebb infomáció és befogadó nyilatkozat formanyomtavány letölthető a Múzeumpedagógia menü Pedagógusoknak>> szóló oldalán.

Ruhatár használata: bármilyen méretű háton (is) hordható zsákot és táskát, 30x40x20 cm-nél nagyobb oldal- és kézitáskát, levetett kabátot és esernyőt műtárgyvédelmi okokból az ingyenes ruhatárban kötelező elhelyezni!