Jelenkori Gyűjtemény

A Magyar Nemzeti Galéria Jelenkori Gyűjteménye az 1945-től napjainkig készített magyar művészeti alkotásokat tartalmazza. Célja, hogy az átfogó tendenciák, stílusok és kiemelkedő művészegyéniségek mellett olyan képzőművészeti jelenségeket is bemutasson, amelyek jellemezték és jellemzik Magyarország művészeti életét az elmúlt évtizedekben.     

A Nemzeti Galéria Várba való felköltözésével, 1974-ben nyílt először mód arra, hogy a kortárs alkotásokat olyan kiállításokon mutassuk be, amelyek a magyar művészet történetének folyamatosságát, a II. világháború előtti időszakhoz kapcsolódó karakterjegyeit is szemléltetik. Az akkor létrejövő Mai Magyar Művészeti Osztály feladata elsősorban az 1970 után készült és 1974-től az intézmény tulajdonába került alkotások gyűjtése és muzeológiai rendszerzése volt. Az akkoriban az intézménybe kerülő kiváló művészek hagyatékai azonban újraértelmeztették az időhatárokat: Kondor Béla, Országh Lili és Tóth Menyhért művei kitolták a gyűjtési korszak kezdetét a múlt felé, így a ma is követett profilunk alapján 1945-től őrzünk múzeumunkban „kortárs” alkotásokat.

Gyűjteményünk gyarapodásának több szakasza volt: a különböző időszakokban különböző jellegű műtárgyak gyűjtése volt a cél, megfelelően a kultúrpolitika mindenkori alakulásának. 1974 után a gyűjtést a Művészeti Alap éves vásárlásaiból átadott alkotások jelentették. Ez az országos szervezet a hatvanas–hetvenes években nemcsak az akkor előnyben részesített művészeket tudta így támogatni, de közgyűjteményeket is modern, kortárs műalkotásokhoz juttatott. A hetvenes évek végétől a múzeum művészettörténészei javaslatokat tehettek művek megvételére, illetve bevonták őket a vásárlási bizottságok munkájába. Műtermi vásárlások is történhettek, melynek köszönhetően a „támogatott” művészet mellett az akkori haladó vagy avantgárd alkotók munkái is bekerülhettek a gyűjteménybe. A minisztériummal való szakmai viszony révén a hatvanas évek jelentős alkotásait is sikerült ebben az időszakban a kollekció részévé tenni.

1990-től a gyűjtemény építését már a Nemzeti Kulturális Alap, illetve egyedi múzeumi vásárlások segítik. A fejlesztés célja továbbra is sokoldalú művészettörténeti dokumentáció, amely a gyűjtött médiumok sokféleségével is kifejezi a kor szellemiségének változásait.

A Nemzeti Galéria harmadik emeletén jelenleg Lépésváltás címen látható az a válogatás, amely a kollekció 12 000 darabjából szemezgetve mutatja be az elmúlt hetven év művészeti tendenciáit, kiemelkedő teljesítményeit. A kiállítás a „párhuzamos” stílusirányzatok mellett reflektál a kiállítások mint művészettörténeti manifesztációk hazai történetére és a Magyar Nemzeti Galéria 1974-es jelenkori művészeti prezentációjának jelentőségére is.