En

Határok nélkül – Kortárs horvát szobrászat, magyar reflexiók

- 2011. április 6. - július 3.

 

A kiállítás a Horvát Köztársaság Kulturális Minisztériumának szervezésében és a Horvát Köztársaság magyarországi Nagykövetségének támogatásával és közreműködésével, valamint a zágrábi Klovićevi dvori Galériával (Galerija Klovićevi dvori) együttműködésben valósul meg. A kortárs horvát szobrászat most bemutatásra kerülő tárlata “A horvát kultúra hónapjai” nyitó eseményeként, nemzetközi vándorkiállítás keretében, teljes installációval és a tárlatot kísérő katalógussal együtt érkezik a Magyar Nemzeti Galériába.

 

A kortárs horvát szobrászat alkotásait határtalan változatosság és gazdagság jellemzi, erre is utal a tárlat címe. Mivel a Magyar Nemzeti Galéria fontosnak tartja, hogy a magyar művészet, ez esetben a kortárs szobrászat alkotásait nemzetközi összefüggésben jelenítse meg a közönség előtt, ezért a horvát anyaghoz reflexiószerűen válogatott, kisebb számú magyar anyag is bemutatásra kerül. A horvát és a magyar alkotások hasonlóan sokszínű formai, technikai és gondolati megoldásai bizonyítják, hogy a művészet, ezen belül a plasztika egyetemes nyelve országhatárokon ível át. A kortárs szobrászművészek formai felfogásban, anyaghasználatban és kivitelezésben nagyon eltérő alkotásokat készítenek, munkáikra jellemző az egyediség, az autonóm megfogalmazás. Ugyanakkor több hasonlóság is megfigyelhető a jelenkori horvát és magyar szobrászatban. Az egyik közös vonás éppen a pluralitás, a többféleség, illetve az ezen belül tapasztalható olykor formai vagy tartalmi rokonság, így többek között a klasszikus és a modern, valamint a múltbeli és jelenkori fogalmaira reflektáló művek. A kiállítás azt mutatja be, hogy milyen sokféle technikai, stiláris és gondolati szál fut egymás mellett, párhuzamosan vagy olykor egymásra reflektálva, néha találkozva valamely tematika vagy megoldás mentén.

 

Ha technikai szempontból csoportosítjuk a kiállításon szereplő műveket, akkor többnyire tradicionális szobrászi eljárással (bronzöntéssel, kő- és fafaragással) készült munkákat láthatunk. Bemutatásra kerülnek azonban a hagyományos plasztikai keretekből kilépő alkotások is, mint a plasztikák és digitális nyomatok együttesei. Így a kortárs horvát és magyar szobrászati anyagot a korok és műfajok közötti határok átjárhatósága is jellemzi. Stilárisan a figurativitástól kezdve, a geometrikus absztrakt műveken át, az organikus alkotásokon keresztül, egészen a különböző konceptuális kompozíciókig minden fellelhető a tárlaton. A természetes anyagokból készülő mértani művek a geometrikus és az organikus megoldások határait feszegetik. A bemutatott kortárs plasztikák sok esetben túllépnek a műfaji határokon: hol festői értékeket hordoznak, hol újabb médiumokkal kombinálva jelennek meg, hol anyaghasználatuk (például üveg), hol pedig technikai megoldásuk (például hurkolás, szövés) által a képző- és iparművészet határmezsgyéjére vezetnek.

 

A szobrászi alkotói folyamat metamorfózis, amelynek során az anyag a művész keze által átalakul, és spirituális tartalmakkal telítődik. Ez az átalakulás a kiállító művészek esetében az antropomorf és az absztrakt, az organikus és a geometrikus, a klasszikus és modern, a valós (anyag) és a gondolati (anyagtalan) határán érhető tetten.

A kortárs horvát és magyar szobrászati kiállítás jól bizonyítja, hogy tradicionális szobrászi eszközökkel és technikákkal is lehet korszerű jelenkori műveket alkotni. Arról is tanúskodik, hogy az újszerű anyaghasználat és technikai megoldások által meg lehet újítani a klasszikus műfajt. A Magyar Nemzeti Galériában megrendezésre kerülő tárlat fontos eseménynek tekinthető a műfaj életében: a jelenkori szobrászat jelentőségéhez mérten, nemzetközi színtéren mutatja meg magát.

 

A kiállítás kurátorai: Jasminka Poklečki Stošić, a Galerija Klovićevi dvori kurátora és Szeifert Judit, a Magyar Nemzeti Galéria főmuzeológusa

 

Társkurátor: Tokai Gábor, a Magyar Nemzeti Galéria muzeológusa

Kiállításaink közül ajánljuk