En

Irányjelek – új lehetőség a műtárgy-szerzeményezésben

Online jegyvásárlás

Irányjelek – új lehetőség a műtárgy-szerzeményezésben

D épület, 1. emelet - 2022. április 29. – május 29.

Az Irányjelek című kamaratárlat A Kortárs Művészet Barátai Nonprofit Kft. és a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria között létrejött együttműködés első bemutatkozása. A társaságot 2021-ben hat elkötelezett kortárs műgyűjtő, Brezóczki Attila, Gönczy Sándor, Pados Gábor, Spengler Katalin, Somlói Zsolt és Vágó László hozta létre azzal a céllal, hogy – a londoni Tate Modern és a párizsi Centre Pompidou szerzeményezéseit segítő szervezetekhez hasonlóan – támogassák a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria kortárs gyűjteményeinek gyarapítását.

A Magyar Nemzeti Galéria Jelenkori és Grafikai, valamint a Szépművészeti Múzeum 1800 utáni és Grafikai Gyűjteményének kurátorai évente egy vásárlásijavaslat-listát állítanak össze, amelyből – a pénzadományaik biztosította keret mértékéig – a társaság tagjai választják ki a megvásárlásra kerülő műtárgyakat. Az együttműködés újfajta kooperációt jelent a műgyűjtők és a múzeum, illetve a kurátorai között, amire korábban Magyarországon még nem volt példa.

Idén a gyűjteményi osztályok vezetőinek javaslatai alapján a mintegy 11 millió Ft értékű műtárgyvásárlás jóvoltából a Jelenkori Gyűjtemény a kilencvenes évek és a kortárs figuratív festészeti tendenciák jelentős képviselőinek alkotásaival gyarapodhatott. A megvásárolt művek mellett a Kortárs Művészet Barátai Nonprofit Kft. két alapító tagjától, Spengler Katalintól és Somlói Zsolttól érkezett ajándékozási felajánlásnak köszönhetően a gyűjteménybe került Németh Hajnal Vasárnapról hétfőre / Sunday to Monday című sorozata is. A Kortárs Művészet Barátai Nonprofit Kft. támogatásával megvásárolt és adományozott művek ezen a kiállításon mutatkozhatnak be először a gyűjtemény részeként.

Borsos Lőrinc művein gyakran él a kisajátítás eszközével; a Playing with Fire sorozat esetében William Blake klasszikus irodalmi művekhez készült illusztrációit használta fel, pellengérre állítva moralitásunk alapjait. Ezer Ákos Éjjeli őrsége címében (is) kapcsolódik a művészettörténeti hagyományhoz, ironikus hangnemben újraértelmezve, megkérdőjelezve azt. A kilencvenes évek popkultúráját idézi Fridvalszki Márk Takes You Into című munkája, melynek párja, az Utópia, már korábban a múzeum gyűjteményébe került. Lakner Antal Irányjelek című alkotása adja a kiállítás címét. Műve konceptuális szellemiségű, helyspecifikus köztéri installációjának dokumentációja. Pintér Gábor élénk, hideg színeket alkalmazó Csendet csinálni című alkotása metafizikus, kontemplatív hangvételű. Rózsa Luca Sára Özönvíz című műve párhuzamot von a biblikus idők kataklizmája és korunk klímaválsága között. Felteszi a kérdést: mit tehet az ember a katasztrófa után? Németh Hajnal Vasárnapról hétfőre / Sunday to Monday című műve egyik korai példája a számítógépes programok alkalmazásának a hazai képzőművészetben. A 3D-s grafikák a virtuális világ hibáira, abszurditásaira reagálnak.

A Kortárs Művészet Barátai Nonprofit Kft. példaértékű együttműködése remélhetőleg a jövőben új adományozókkal bővülhet, lehetőséget teremtve jelentősebb magyar és külföldi művek nagyobb léptékű akvizíciójára is.

Kiemelt látnivalók, érdekességek

Németh Hajnal: Vasárnapról hétfőre, 2001

A 7 darabból álló, számítógépes grafikával készült sorozaton Németh a komputeres tér-, illetve emberábrázolás kérdéseit járja körül különböző helyzetek elbeszéléseivel. A széria darabjai a hét napjainak nevét viselik. Az építészek által használt, 3D-s látványtervekhez készült programmal létrehozott printeken látható emberalakok kiszolgáltatott szituációkban vannak ábrázolva. A hétköznapi, mégis abszurd jeleneteken a programból adódóan rideg és idegen környezetben lévő alakok közül egyikük lábáztatás, egy másik rosszullét közben látható. Két egymást követő napon jelenik meg az idealizált virtuális test (Tuesday) és a meggyötört, talán sebhelyekkel borított (Wednesday). A művész direkt rájátszik a program hibáinak bemutatására, a figurák, tárgyak és terek hibás leképzésének lehetőségére, ami egyfajta bizonytalanságot kelt az emberek térbeli helyzetében, a ruházatukkal vagy az őket körülvevő tárgyakkal való viszonyukban. A szakrális világra és a túlvilágra utaló motívumok is megjelennek egy Krisztus-kép és egy halott macska zöld lelkének ábrázolásával. Az ismétlődés központi elemként jelentkezik a létrehozott terek falainak mintáin, a tapétákkal vagy csempével borított felületeken, valamint a víztükör, a növényzet és az árnyékok megalkotásánál.

Rózsa Luca Sára: Özönvíz, 2021

Rózsa Luca Sára festményeinek elsődleges témája az ember és környezete közötti viszony. Biblikus és mitologikus eredetű figuráit gyakran a reneszánsz és barokk reprezentatív portréfestészet hagyományát követve ábrázolja természeti környezetben. Az Özönvíz kétfejű alakjának magasztosságot sugalló trónon ülő pozíciójával szemben áll meztelen és enyhén megcsavarodott testének sebezhetősége. Az alak kiszolgáltatottságának érzetét fokozza az özönvíz fenyegetése: a sivatagos dombos környezetet beszövő vízfolyásokról ugyan nem válik nyilvánvalóvá, hogy egy fenyegető katasztrófa duzzadó előfutárai vagy egy elmúlt csapás elülő mementói. Ezáltal a jelenet időbelisége megkérdőjeleződik, a mű látszólagos időn kívüliségével a világ ciklikus körforgására utal. A bibliai özönvíz eseménye összekapcsolódik napjaink ökológiai válságával, és az ember, a katasztrófa előidézője és elszenvedője önmaga végességével szembesül a természet regeneratív képességének viszonylatában.

Fridvalszki Márk: Takes You Into, 2018

Fridvalszki Márk a kilencvenes évek popkultúrájába betörő számítógépek, world wide web és acid rave flyerkultúra vizuális szemléletet viszi tovább Takes You Into című munkáján. A mű azonos méretű és azonos technikával készült párdarabja 2020-ban, ajándékozás útján került a Nemzeti Galéria Jelenkori Gyűjteményébe. Fridvalszki munkái tele vannak rejtett utalásokkal, idézetekkel, logókkal és szórólapokból kiragadott részletekkel. Az alsó képmezőben látható fény-rács szerkezet középső részében egy hiányzó felületen keresztül a világűr képét láthatjuk, egyre nagyobb bolygókkal, lent fehér „…takes you into the pleasure zone” felirattal. Ez a részlet egy 1993 februárjában megrendezett Dance Planet című halesoweni bulisorozat flyeréről lett átemelve. A képen felfedezhetjük a Macromedia FreeHand nevű számítógépes program 5.5-ös verziójához készült ikont és az MTV monogrammá átalakított logóját is. A kép bal felső részén látható fiktív plakát UTOPIA felirattal a 90-es évek elejének híres brit DJ-inek lineupját ígéri 1991. augusztus 21-ére, a végnapjait élő Szovjetúnióban történt puccskísérlet éjszakájára.

Irányjelek – új lehetőség a műtárgy-szerzeményezésben

2022. április 29. – május 29.

Online jegyvásárlás

Kiállításaink közül ajánljuk