En

Mátyás király öröksége – Késő reneszánsz művészet Magyarországon (16-17. század)

- 2008. március 28. - augusztus 24.

 

A Reneszánsz-sorozat negyedik, kronológiai rendben utolsó kiállítását a Magyar Nemzeti Galéria mutatja be. A Budapesti Történeti Múzeum kiállításához kapcsolódva, Mátyás halálának événél veszi fel a fonalat, és ered annak a művészeti stílusnak a nyomába, amely mára Magyarországon összeforrt a nagy király nevével. A kiállítás alsó időhatárát tehát a Jagelló-kor (1490-1526) adja, fölső határát pedig a 17. század utolsó harmada, illetve vége, attól függően, hogy a Magyar Királyság nyugati feléből vagy Erdélyből szemléljük a korszak művészetét. A kiállítás célja egyrészt a késő reneszánsz művészet hazai történetének legalább szemelvényekben történő bemutatása, másfelől a korszaknak a kora újkor kultúrájának egészében való értelmezése. A kiállítással komoly adósságot próbálunk törleszteni, mert a hazai művészettörténet-írásból – és következésképpen a köztudatból is – leginkább ennek a korszaknak a képe hiányzik.

A kiállítás kurátora dr. Mikó Árpád művészettörténész

Kiállításaink közül ajánljuk