En

Élő Gyűjtemény. Múzeumi szobrok – kortárs reflexiók

Online jegyvásárlás

Élő Gyűjtemény. Múzeumi szobrok – kortárs reflexiók

D épület III. emelet - 2018. november 22. - 2019. január 13.

Szabó Ádám Standby című installációja az Élő gyűjtemény projekt esszenciális összefoglalását adja. A raktárban levő polcrendszer egy darabjának felépítésével megidézi a raktári közeget, és játékosan reflektál a múzeumi raktározás kérdésére.

A múzeumi raktár különös hely, ahol a szobrok a nézők elől elzárva nem kiállítási tárgyak, hanem alkotók szerinti rendszerben tárolt műtárgyak. Különböző korok mestereinek alkotásai kerülnek egymás mellé a névsor diktálta rendben, meglepő együttállásokat, találkozásokat eredményezve. Sokféle alkotói attitűd sorakozik így, más-más korok, eszmék, ideológiák, eltérő gyűjtési stratégiák lenyomatát őrizve. Az állandó kiállításban most megjelenített raktári polcon a szoborgyűjtemény darabjai keverednek a művész saját szobraival. Az egymás mellé került művek tartalmi, illetve formai kapcsolatot mutatnak, de szándékosan érzékeltetik a véletlenszerű találkozásokat is. Az installáció megidézi a helyet, ahol a műtárgyak múzeumi védelem, szakmai felügyelet és gondoskodás alatt élik tovább alkotójuktól független életüket. A kortárs szobrász bemutat egy olyan szituációt, ami talán az ő életművére is vár majd, egy közgyűjteményi raktár polcain.

A kiállítási projekt ötletét az adta, hogy a Magyar Nemzeti Galéria 19–20. századi szoborgyűjteményében őrzött közel ötezer szobor közül csak alig több mint százat láthat a közönség. Ezért szeretnénk élőbbé és láthatóbbá tenni a múzeumi anyagot kortárs szobrászok, szobrászati tevékenységet folytató képzőművészek bevonásával.

Székely Komor Anna: Traktorosok, 1950-es évek

 

A projekt kapcsolódik ahhoz a kutatáshoz is, amelynek témája a kortárs (szobrász)művészetben megfigyelhető klasszikus hatások, elsősorban a magyar szobrászati hagyományok továbbélése jelenkori szobrászatunkban. A muzeológia, az archiválás a nemzetközi művészeti színtéren is a kortárs művészet egyik központi témájává vált az utóbbi években.

A felkért művészek kiválasztásában szempont volt, hogy mind korosztályban, mind technika- és anyaghasználatban, mind szemléletmódban a projekt adta keretek lehetőségein belül a kortárs magyar szobrászat minél szélesebb spektrumából kerüljenek ki, külön figyelmet fordítva a hazánkban nagyon jelentős női szobrászokra.

Szabó Ádám: Buldózer, 2012

 

A meghívott alkotókat arra kértük, hogy a Szobor Osztály anyagából válasszanak ki egy-egy inspiratív, kiállítható állapotban lévő művet, esetleg műegyüttest (több összetartozó darabból álló plasztikát). A kiválasztott műtárgyak elsősorban a jelenleg raktárban lévő művek közül kerültek ki, és ezeknek a szobroknak az inspirációja nyomán készültek a kortárs alkotók művei.

A kortárs művészek szabadon készíthették el saját alkotásukat, sem műfaji, sem technikai megkötés nem volt (a kiállításra szánt mű lehetett hagyományos szobor, egyéb plasztikai mű, installáció, objekt, digitális alkotás vagy koncepcionális mű stb.)
– a lényeg, hogy a gyűjteményünkben lévő szoborra reflektáló, annak formai, plasztikai kérdéseit vagy tartalmi vonatkozásait továbbgondoló művek kerüljenek kiállításra.

A kortárs alkotásokat és a forrásul választott múzeumi szobrokat együtt installálva egyfajta „gerillakiállításon” mutatjuk be, más-más kiállítási téregységekben, egy-egy hónapig.

A különböző helyeken felbukkanó szoborpárok a múzeum hétköznapjait is élőbbé, elevenebbé teszik. Szándékosan beleavatkoznak a múzeum mindennapjaiba és megbolygatják a múzeumi közeget. A kortárs és a múzeumi szobor nemcsak egymással lépnek párbeszédre, átértelmezve egymás értelmezési tartományát és formai relációit, hanem átírják az adott állandó kiállítási terekben lévő műalkotások viszonyrendszereit is, új kontextust teremtve, teljesen megváltoztatva hangulatukat és tartalmi vonatkozásaikat.

Projektünk izgalmas kísérletnek ígérkezik, amely elevenségét a raktári közegből kiállítási pozícióba kerülő műtárgyak felbukkanásának köszönheti – jelezve azt is, hogy a raktári státusz a legtöbb esetben csupán ideiglenes állapot, bármikor megváltoztatható. Ugyanakkor a kortárs alkotások párbeszédre hívják és új szempontokkal gazdagítják a múzeumi anyagot. Ennek a diskurzusnak a helyszíne a már meglévő múzeumi közeg, ahol az állandó kiállításon lévő többi műtárgy is bekapcsolódik a beszélgetésbe. A párbeszéd eredményeként a nézők egy interaktív akció részesei lehetnek.

Szeifert Judit

művészettörténész, kurátor

Látogatható: keddtől vasárnapig 10:00 - 17:45-ig, belépés 17:00-ig

Látogatható: keddtől vasárnapig 10:00 - 17:45-ig, belépés 17:00-ig

Belépőjegy ára: 1800 Ft

Belépőjegy ára: 1800 Ft

Élő Gyűjtemény. Múzeumi szobrok – kortárs reflexiók

2018. november 22. - 2019. január 13.

Online jegyvásárlás

Kiállításaink közül ajánljuk