En

Közérdekű adatszolgáltatás

Szervezeti adatok
Szerv alaptevékenysége, feladat és hatásköre
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos iratok
Közszolgáltatások
A szerv nyilvántartásai
Nyilvános kiadványok
Döntéshozatal, ülések
A szerv döntései, koncepciók, tervezetek javaslatok
Pályázatok
Hirdetmények
Közérdekű adatok
Közzétételi listák
Gazdálkodás
Archívum

Szervezeti adatok
1. Szervezeti ábra
2. Felügyelt költségvetési szervek
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv – nincs
3. Gazdálkodó szervezetek
A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek – nincs
4. Közalapítványok
A szerv által alapított közalapítványok – nincs
5. Lapok
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok – nincs
6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
Irányító szerv

Szerv alaptevékenysége, feladat és hatásköre
1. A szerv alaptevékenyége, feladat és hatásköre
2. Jogszabályok 
3. Szervezeti és működési szabályzat 
4. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos iratok
NEM RELEVÁNS

Közszolgáltatások
1. Látogatói információk
2. Programok
3. Kulturális szolgáltatások
4. Könyvtári szolgáltatások
4.1 Könyvtári szabályzat
4.2 Bibliográfia
4.3 Huntéka
5.  Adattári szolgáltatások
5.1.  Kutatási szabályzat
5.2. Szakmai szolgáltatások
6. A közszolgáltatások díja
 6.1. Jegyárak
 6,2. Könyvtári szabályzat
 6.3. Kutatási szabályzat
 6.4. Szakmai szolgáltatások

A szerv nyilvántartásai
1. Nyilvántartási szabályzat  
2. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
3. Közérdekű adatok megismeréséről szóló szabályzat, adatokhoz való hozzáférés módja 
4. Szakmai szolgáltatások, adatokhoz való hozzáférés, másolatkészítés
5. Kutatási szolgáltatások, adatokhoz való hozzáférés, másolatkészítés 

Nyilvános kiadványok
1 Kiadványok
2.Múzeumshop
3.  Könyvtár

Döntéshozatal, ülések
NEM RELEVÁNS

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek javaslatok
NEM RELEVÁNS

Pályázatok

Hirdetmények
NEM RELEVÁNS

Közérdekű adatok
1. Közérdekű adatok megismeréséről szóló szabályzat, adatokhoz való hozzáférés módja, illetékes szervezeti egység, elérhetőség
2. Közadatok újrahasznosítása
3. Közadatok újrahasznosítása jogorvoslati lehetőség
4. Közadatok újrahasznosítására kötött, vagy a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások
NEM RELEVÁNS
5. Közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum, amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre  bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére
NEM RELEVÁNS

Közzétételi listák
1. Különös közzétételi lista
1.1 Infotv
1.2 18/2005 IHM rendelet
2. Egyedi közzétételi lista (Infotv (https://njt.hu/jogszabaly/2011-112-00-00) és 18/2005 IHM rendelet (https://njt.hu/jogszabaly/2005-18-20-0P)
2.1 Infotv
2.2 18/2005 IHM rendelet

Gazdálkodás

Költségvetések, beszámolók

2010. évi költségvetési beszámoló
2011. évi költségvetési beszámoló
2012. évi költségvetési beszámoló
2013. évi költségvetési beszámoló
2014. évi költségvetési beszámoló
2015. évi költségvetési beszámoló
2016. évi költségvetési beszámoló
2017. évi költségvetési beszámoló
2018. évi költségvetési beszámoló
2019. évi költségvetési beszámoló

 • Éves költségvetések
 • Számviteli beszámolók
 • A költségvetés végrehajtása

Költségvetések, beszámolók

 • A foglalkoztatottak
 • Szerződések

Nettó ötmillió forint feletti szerződésállomány 2015

Nettó ötmillió forint feletti szerződésállomány 2016

Nettó ötmillió forint feletti szerződésállomány 2017

Nettó ötmillió forint feletti szerződésállomány 2018

Nettó ötmillió forint feletti szerződésállomány 2019

Nettó ötmillió forint feletti szerződésállomány 2020.

Nettó ötmillió forint feletti szerződésállomány 2021.01 .03..

 • Koncessziók – nincs
 • Egyéb kifizetések – nincs

 

Közbeszerzés

Közbeszerzési szabályzat

Közbeszerzési tervek

Közbeszerzési terv 2007 

Közbeszerzési terv 2009

Közbeszerzési terv 2010

Közbeszerzési terv 2011 

Közbeszerzési terv 2012

Közbeszerzési terv 2013 

Közbeszerzési terv módosítása 2013. 08.22.

Közbeszerzési terv módosítása 2013. 09.09

Közbeszerzési terv módosítása 2013. 10.10.

Közbeszerzési terv módosítása 2013. 10.31.

Közbeszerzési terv módosítása 2013. 11.29.

Közbeszerzési terv 2014 

Közbeszerzési terv módosítása 2014.04.24.

Közbeszerzési terv módosítása 2014.10.09.

Közbeszerzési terv módosítása 2014.11.28.

Közbeszerzési terv 2015 

Közbeszerzési terv módosítása 2015.07.17.

Közbeszerzési terv módosítása 2015.09.17.

Közbeszerzési terv módosítása 2015.11.26.

Közbeszerzési terv módosítása 2016.04.07.

Közbeszerzési terv módosítása 2016.05.05.

Közbeszerzési terv módosítása 2016.07.06.

Közbeszerzési terv 2017. 

Közbeszerzési terv módosítás 2017.05.18

Közbeszerzési terv módosítása 2017.11.03.

Közbeszerzési terv 2018.

 

 

Közbeszerzési eljárások dokumentumai

2009.évben indított közbeszerzési eljárások dokumentumai

Szépművészeti Múzeum térszín alatti bővítésének az építési engedélyezési tervfázist követő, a tenderdokumentáció szakszerű és teljes kiírásához szükséges összes építészeti és szakági tervezési feladatainak elvégzése (ide kerül a 3 tervezési szerződés és azok 3 módosítása)

Katalógusok grafikai tervezése és nyomdai kivitelezése, továbbá plakátok, szórólapok, meghívók, egyéb tájékoztató anyagok nyomdai kivitelezése, valamint kapcsolódó nyomdai szolgáltatások

A Szépművészeti Múzeum időszaki kiállításainak teljes körű megszervezése 2007-2009. évben

A Turner és Itália című kiállítás teljes körű műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása

2010. évben indított közbeszerzési eljárások dokumentumai

A Szépművészeti Múzeum részére a Bulletin („Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts”) 2009/110-  111. dupla számú művészeti kiadvány nyomdai előállítása és szállítása (ide kerül a vállalkozási szerződés) .

A „Degas-tól Picassóig” c. kiállításon szereplő 55 db műtárgy visszaszállítása (ide kerül a száll.szer.).

A 2010.szeptember 30 – 2011.január 2. között megrendezett “Fernando Botero” cmű kiállításon szereplő 58 db myűtárgy kiállításra történő szállítása és visszaszállítása

Nuda Veritas. Gustav Klimt és a bécsi szecesszió kezdetei című kiállítás teljes körű műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása.

2010. évben indított közbeszerzési eljárások dokumentumai:

“Művészet a tavon” c. kiállítással kapcsolatos műtárgyak teljeskörű szállítmányozási feladatainak ellátása

„El Grecótól Rippl-Rónaiig.Nemes Marcell maecenas-műgyűjtő” c. kiállítás magyarországi műtárgy szállítmányozási  feladatainak ellátása

„A modern fotóművészet születése – a piktorializmustól a fekete-fehér fotográfiáig” c. kiállítás nemzetközi  műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása (ide tartozik egy szerződés és 2 módosítás)

2012. évben indított közbeszerzési eljárások dokumentumai:

Szépművészeti Múzeum vagyonkezelésében lévő ingatlanokon elvégzendő felújítási munkák elvégzése tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerződések

„Új szépségeszmény Pieter Bruegel századában / New Ideal of Beauty in the Century of Pieter I Bruegel” c.          művészeti kiadvány nyomdai előállítása és szállítása

„Cézanne és a múlt. Hagyomány és alkotóerő / Cézanne and the past. Tradition and creation” című kiállítás installációjának beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása

„Cézanne és a múlt. Hagyomány és alkotóerő” c. kiállítással kapcsolatos műtárgyak nemzetközi szállítmányozási feladatainak ellátása

„A Szépművészeti Múzeum vagyonkezelésében lévő ingatlanokon elvégzendő különböző felújítási munkák elvégzése az ajánlattételi dokumentáció és a mellékelt kiviteli tervek szerint”

Cézanne és a múlt. Hagyomány és alkotóerő c. művészeti kiadvány nyomdai előállítása és szállítása

2013.évben indított közbeszerzési eljárások dokumentumai:

LED-es sínes lámpatestek beszerzése

Modern Magyar Festészet 1905-1925″ c. kiállítás nemzetközi műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása„Monet, Gauguin, Szinyei Merse, Rippl-Rónai – Impresszionista és posztimpresszionista remekművek a jeruzsálemi Izrael Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria és a Szépművészeti Múzeum gyűjteményeiből”

„Egon Schiele és kora” c. kiállítás nemzetközi műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása

A Magyar Nemzeti Galéria és a Vasarely Múzeum teremfelügyeleti munkáinak elvégzése

A Szépművészeti Múzeum épületében  elvégzendő különböző felújítási munkák

A Nemzeti Galéria épületében  elvégzendő különböző felújítási munkák

Chagall, háború és béke közt” című kiállítás nemzetközi műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása

Különböző tanulmány készítési és szakértői szolgáltatás nyújtása

Caravaggiótól Canalettóig. Két évszázad itáliai festészetének remekművei” című 1 darab kiállítás installációjának beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása

„Caravaggiótól Canalettóig: az itáliai barokk és rokokó festészet remekművei” című kiállítás angol és magyar nyelvű katalógusainak nyomdai előállítása és szállítása

„Caravaggiótól Canalettóig:Két évszázad itáliai festészetének remekművei” című kiállítás nemzetközi műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása

„Caravaggiótól Canalettóig. Két évszázad itáliai festészetének remekművei”munkacímű kiállítással kapcsolatos belföldi és külföldi kommunikációs kampány lebonyolítása

Tervezési és engedélyezési eljárások lebonyolítása, projekt menedzsment szolgáltatások nyújtása

Az egykori Komáromi Csillag Erőd területén létrehozandó Művészeti, Történeti és Hadkultúra Központ megvalósulásához szükséges muzeológiai, kiállítási és múzeumpedagógiai koncepció kidolgozása

A Komáromi Csillag Erőd rekonstrukciójának tervezéséhez szükséges előkészítő tanulmányok elkészítése

Monet, Gauguin, Szinyei Merse, Rippl-Rónai – Impresszionista és posztimpresszionista remekművek a jeruzsálemi Izrael Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria és a Szépművészeti Múzeum gyűjteményeiből

A Budapest XIV. kerület Városligetben megvalósítandó Múzeumi Negyed beruházásra vonatkozó tervpályázat lebonyolítása

Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ – meglévő épületek revitalizációja, illetve részleges bontásának tervezéséhez szükséges mérnöki feladatok elvégzése

Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ – új épületek tervezéséhez szükséges mérnöki feladatok elvégzése

A Komáromi Csillag Erőd rekonstrukciójának tervezéséhez szükséges mérnöki feladatok elvégzése

A Szépművészeti Múzeum Régi Szobor Gyűjtemény Új Állandó kiállítás installációjának tervezése és kivitelezése

A Szépművészeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria, a Vasarely Múzeum, könyvtárépület és irodabérlemény takarítása

Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ szabályozási terveinek módosítása

A Szépművészeti Múzeum Egyiptomi Gyűjtemény Új Állandó kiállítás installációjának tervezése és kivitelezése

Komáromi Csillag Erőd rekonstrukciójához szükséges engedélyezési tervek elkészítése

A Szépművészeti Múzeum rekonstrukciója keretében a Román Csarnok és kapcsolódó terei kivitelezéséhez szükséges engedélyezési tervek elkészítése a korábbi tervek átdolgozásával (áttervezésével)

Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ – meglévő épületek revitalizációjához, illetve részleges bontásához szükséges engedélyezési tervek elkészítése

A Magyar Nemzeti Galériában megrendezésre kerülő „Derkovits – A művész és kora” munkacímű kiállítás installációjának tervezése és kivitelezése

„Chagall- háború és béke között” című kiállítás műtárgyainak visszaszállítása nemzetközi műtárgy szállítmányozás keretében

A nyolcadik templom – Bálint Endre művészete” című kiállítás belföldi és nemzetközi műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása

A Szépművészeti Múzeumban, a Magyar Nemzeti Galériában és a Vasarely Múzeumban megrendezésre kerülő kiállítások installációjának tervezése és kivitelezése

2014. évben indított közbeszerzési eljárások dokumentumai:

A Magyar Nemzeti Galériában megrendezésre kerülő „Derkovits – A művész és kora” munkacímű kiállítás belföldi és nemzetközi műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása”

Budapest XIV. kerület Városligetben megvalósítandó Múzeumi Negyed beruházását elősegítő „Liget Tervezési Tanácsadó Konzorcium” műszaki tanácsadó és végrehajtó feladatainak ellátása

A Szépművészeti Múzeum energetikai korszerűsítéséhez szükséges tanulmányok készítése és vizsgálatok elvégzése, tervezési szolgáltatások nyújtása

A Városliget parkhasználati szokásaival összefüggő adatszolgáltatás elkészítése

„Dada és szürrealizmus. Magritte, Duchamp, Man Ray, Miró, Dali. Válogatás a jeruzsálemi Izrael Múzeum gyűjteményéből” munkacímű kiállítás nemzetközi műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása

„A Szépművészeti Múzeum által a Magyar Nemzeti Galériában megrendezésre kerülő „Dada és szürrealizmus” munkacímű kiállítás installációjának tervezése és kivitelezése”

„Szépművészeti Múzeum Román Csarnokának bővítése és felújítása tárgyú projekt során lebonyolítói, műszaki menedzseri és projekt koordinátori feladatok ellátása”

Szépművészeti Múzeum rekonstrukciója keretében a Román Csarnok és kapcsolódó terei kivitelezéséhez szükséges kivitelezési tervek elkészítése

Rembrandt és a holland „arany évszázad” festészete munkacímű kiállítással kapcsolatos belföldi és külföldi kommunikációs kampány

Rembrandt és a holland „arany évszázad” festészete munkacímű kiállítás belföldi és nemzetközi műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása.

Rembrandt és a holland „arany évszázad” festészete munkacímű kiállítás angol és magyar nyelvű katalógusainak nyomdai előállítása és szállítása.

Lámpatestek beszerzése

Magyar Nemzeti Galéria „A” épületének klimatizálása „A Román csarnok és kapcsolódó tereinek rekonstrukciója” projekthez kapcsolódóan

Irodaterek kialakítása a Magyar Nemzeti Galéria „A” épületében „A Román csarnok és kapcsolódó tereinek rekonstrukciója” projekthez kapcsolódóan tárgyban

„Román Csarnok és kapcsolódó tereinek rekonstrukciója” projekthez kapcsolódóan restaurálási terv készítése

2015.évben indított közbeszerzési eljárások dokumentumai:

„A túlélő árnyéka. Az El Kazovszkij élet/mű című kiállítás” installációjának kivitelezése

Előkészítő munkálatok a „Román csarnok és kapcsolódó tereinek rekonstrukciója” projekthez kapcsolódó kivitelezési munkákat megelőző építőmesteri és szakipari munkáinak kivitelezéseként, munkaterületek  lehatárolása, biztonsági rendszerek szakaszolása, kiépítése

„Román csarnok és kapcsolódó tereinek rekonstrukciója” projekthez kapcsolódóan a Holland Gyűjtemény légtechnikai rendszer vezetékszakaszainak kiváltása, áthelyezése, az ehhez kapcsolódó építőmesteri, erősáramú munkák elvégzése

„Picasso – Alakváltozások 1895-1972” című kiállítás installációjának tervezése és kivitelezése

„A Szépművészeti Múzeum és intézményei részére integrált (hang-adat) IP-alapú virtuális magánhálózati (IP-VPN) adatátviteli szolgáltatás,  nagy sebességű adathálózati összeköttetés, továbbá analóg és ISDN2, valamint IVD hangátviteli végpontok kapcsolt távbeszélő hálózaton keresztül történő biztosítása”

„Orosz avantgárd az 1910-1920-as években. Kiállítás a Jekatyerinburgi Szépművészeti Múzeum anyagából” című kiállítás installációjának tervezése és kivitelezése

A Budapesti Szépművészeti Múzeum rekonstrukciója – A Román Csarnok és kapcsolódó terei” projekthez kapcsolódó tervezői művezetés

A Magyar Nemzeti Galériában megrendezésre kerülő „20. századi állandó kiállítás (1896–1945)”installációjának tervezése és kivitelezése

A Magyar Nemzeti Galériában megrendezésre kerülő „Rippl-Rónai és Maillol – Egy barátság története” munkacímű kiállítás installációjának tervezése és kivitelezés

2016.évben indított közbeszerzési eljárások dokumentumai:

A Magyar Nemzeti Galériában megrendezésre kerülő „Modigliani” című kiállítás installációjának tervezése és kivitelezése

Szállítmányozási szerződés a Modigliani című kiállítás műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátására

A Magyar Nemzeti Galéria, a Vasarely Múzeum és a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum teremfelügyeleti munkáinak elvégzése

Digitális tárlatvezetési szolgáltatás biztosítása a Magyar Nemzeti Galériában

Szépművészeti Múzeum főépülete, a Magyar Nemzeti Galéria, a Könyvtárépület, a Vasarely Múzeum, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, az Artpool Művészetkutató Központ és a Benczúr Irodaházban található bérlemény területének takarítása

Baselitz. Újrajátszott múlt” munkacímű kiállítás installációjának tervezése és kivitelezés

„19. századi állandó kiállítás. A 19. századi magyar művészet az 1810-es évektől a századfordulóig.” című kiállítás installációjának tervezése és kivitelezése “

Picasso – Alakváltozások 1895-1972 című kiállítás műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátására (kölcsönadókhoz történő visszaszállítás)

„A Szépművészeti Múzeum Vasarely Múzeumának utólagos talajnedvesség elleni szigetelési, világítási és belsőépítészeti rekonstrukciós munkáinak elvégzése”

Árny a kövön. Ország Lili (1926-1978) életmű kiállítás installációjának tervezése és kivitelezése

„Árny a kövön. Ország Lili (1926-1978) életmű kiállítás” munkacímű kiállítás műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása

„Picasso – Alakváltozások 1895-1972” című kiállítás műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása 

A Szépművészeti Múzeum Román Csarnok és kapcsolódó tereinek rekonstrukciója – restaurátori munkák felügyelete

„Baselitz. Újrajátszott múlt” munkacímű kiállítás műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása”

A Szépművészeti Múzeum és intézményei részére integrált (hang-adat) IP-alapú virtuális magánhálózati (IP-VPN) adatátviteli szolgáltatás biztosítása

Román Csarnok és kapcsolódó tereinek rekonstrukciójával” összefüggő gyengeáramú rendszerek építés szerelési munkáival kapcsolatos CCTV építés-szerelési munkái

2017. évben indított közbeszerzési eljárások adatai

Kbt. 115. § (7) bekezdés szerinti tájékoztatás: „Építési munkálatok a Magyar Nemzeti Galéria épületében”

„Szépművészeti Múzeum Antik-, Egyiptomi-, Régi Képtár- (Dózsa szárny) és Régi Szobor Gyűjtemény állandó kiállításainak installáció tervezése és kivitelezése”

Kereteken belül. A hatvanas évek művészete Magyarországon (1958-1968)” című kiállítás műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása

Kereteken belül. A hatvanas évek művészete Magyarországon (1958-1968)” című kiállítás installációjának kivitelezése

„Biztonságtechnikai rendszer átépítése rekonstrukcióval nem érintett területen a teljes épületi rendszerrel való összehangolásával”

„Szépművészeti Múzeum ÉNY-i homlokzat részleges felújítása továbbá a kiegészítő tetőfedő munkák elvégzése”

„Szépművészeti Múzeum Időszaki kiállítási tereiben új múzeumtechnológiai igényeknek megfelelő infrastrukturális rendszerek kialakítása”

Teremfelügyeleti tevékenység ellátása

2018.évben indított közbeszerzési eljárások dokumentumai

Frida Kahlo kiállítás műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása

A Bacon, Freud és a londoni iskola c. kiállítás szállítmányozási feladatainak ellátása

A szentpétervári Ermitázsban megrendezésre kerülő Munkácsy kiállítás műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása 

Frida Kahlo kiállítás installáció 

Csomagolóanyag tájékoztató 

Vitarendezési kérelmek

 • Nemes Marcell kiállítás szállítmányozás
 1. dokumentum 
 2. dokumentum
 • Cézanne kiállítás szállítmányozás
 1. dokumentum 

 

Személyi jövedelemadó 1%-nak felhasználása

2012. Szépművészeti Múzeum szakkönyvtára részére művészettörténeti könyvek vásárlása:125.000,- Ft (egyszázhuszonötezer) értékbenMúzeumpedagógiai foglalkozások kiadásaira:112.084,- Ft (egyszáztizenkettőezer-nyolcvannégy) értékben

Személyi jövedelemadó 1%-nak felhasználása
2013-as évben kiutalt összeg tekintetében:
Hátrányos helyzetűek kedvezményes múzeumlátogatásának támogatása: 626.094, Ft (hatszázhuszonhatezer-kilencvennégy forint) értékben.

Személyi jövedelemadó 1%-nak felhasználása
2014-es évben kiutalt összeg tekintetében:
Hátrányos helyzetűek kedvezményes múzeumlátogatásának támogatása: 146.886, Ft (egyszáznegyvenhatezer-nyolcszáznyolcvanhat forint) értékben.

„Személyi jövedelemadó 1%-nak felhasználása a 2015-ös évben kiutalt összeg tekintetében:
A Szépművészeti Múzeum a teljes adózók által a javára rendelkezett összeggel, 104.162,- Ft összeggel a hátrányos helyzetűek kedvezményes múzeumlátogatását támogatta.”

Személyi jövedelemadó 1%-ának felhasználása 2016-as évben kiutalt összeg tekintetében: Szépművészeti Múzeum szakkönyvtára részére művészettörténeti könyvek vásárlása: 100.947,- Ft értékben.”

“Személyi jövedelemadó 1%-ának felhasználása a 2017-as évben kiutalt összeg tekintetében: Hátrányos helyzetűek kedvezményes múzeumlátogatásának támogatása: 92.172,- Ft értékben.”

Személyi jövedelemadó 1%-ának felhasználása a 2018-as évben kiutalt összeg tekintetében:
Hátrányos helyzetűek kedvezményes múzeumlátogatásának támogatása: 46.366,- Ft értékben.”

Személyi jövedelemadó 1%-ának felhasználása a 2019-es évben kiutalt összeg tekintetében:
Hátrányos helyzetűek kedvezményes múzeumlátogatásának támogatása: 258.411,- Ft értékben.”

Archívum
Alapító okirat
A Szépművészeti Múzeum küldetésnyilatkozata
377/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzési díjáról, valamint a kijelölési eljárásról
14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről
57/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet a kulturális javak védetté nyilvánításának részletes szabályairól
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére

 

Kiállításaink közül ajánljuk