En

Közérdekű adatok

SZERVEZETI ADATOK

Szervezeti ábra

Felügyelt költségvetési szervek
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv – nincs
Gazdálkodó szervezetek
A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek – nincs
Közalapítványok
A szerv által alapított közalapítványok – nincs
Lapok
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok – nincs
Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
Irányító szerv
A Múzeum adószáma
15321202-2-42

TEVÉKENYSÉG

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
• A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
Szervezeti és működési szabályzat
• Közszolgáltatások
• Jogszabályok
• A Szépművészeti Múzeum küldetésnyilatkozata

A szervezet nyilvántartásai
  Adatvédelmi szabályzat
 Tájékoztató a múzeum honlapjában elhelyezett  sütik (cookiek) használatáról
• Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzat
• Muzeális nyilvántartási szabályzat
• Nyilvántartások jegyzéke 

Kiadványok
• A Szépművészeti Múzeum kiadványai 
• MFAB kiadványok 
• Múzeumshop
• Könyvtár

Pályázatok

Pályázati felhívás
A Szépművészeti Múzeum  Nemzeti vagyon hasznosítására irányuló nyilvános pályázat keretében bérbe adja a Magyar Állam tulajdonában és a Szépművészeti Múzeum használatában lévő, a  Magyar Nemzeti Galéria Budavári Palota A-B-C-D épület (1014 Budapest, Szent György tér 2.) telephelyen található  ingatlan alábbi részeit
„A” épületben található megközelítőleg 150 nm alapterületű étterem – kávézó helyiség,
„C” épületben található megközelítőleg 123 nm alapterületű büfé helyiség (beleértve az ott található két mosdó helyiséget is),
„C” épület földszintjén található megközelítőleg 208 nm alapterületű terasz és a „C” épület emeletén található megközelítőleg 110 nm alapterületű terasz
1. sz. melléklet Pályázati felhívás (pdf)
2. sz. melléklet Pályázati felhívás (doc)
Bejárási jegyzőkönyv és jelenléti ív

 

• Róma – Brigetio – Memphis Rally
• A Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményének pályázatai
• Az NKA pályázati kiírása szerint közöljük a Bulletin 112-113. számának szinopszisát tartalomjegyzékét• A NKA támogatásával megjelent Liptay Éva: Átváltozás istenné – Koporsók és koporsótöredékek a Kr. e. 10 – 8. századból c. kötete, ami teljes terjedelmében megtalálható itt.
• Szakmai beszámoló 
Az NKA 3506/01722 számú „Fotóművészet születése” című kiállítás megvalósítsára, a kapcsolódó kiadvány megjeleítésére és pedagógiai program megrendezésére.
• Szakmai beszámoló
Az NKA 3506/01797 számú “Instrumenta balnearia. Az Évszak műtárgya – 2012. nyár” című kiállítás megvalósítsára, a kapcsolódó kiadvány megjeleítésére és pedagógiai program megrendezésére.
• Szakmai beszámoló
Pieter Breugel kora. Németalföldi rajzok című kiállítás megvalósítása és a kapcsolódó
katalógus megjelentetése.
Pályázati azonosító:3506/01796
• Szakmai beszámoló 
Az NKA 3511/03556 (2311/2052) sz. pályázatán támogatott Michael Erhart Schwabin köréből származó feszület (ltsz. 76.11) restaurálásáról.
• Szakmai beszámoló 
„A Szépművészeti Múzeum Egyiptomi gyűjteménye” című magyar nyelvű katalógus kiadásáról
Pályázati azonosító: 3412/08401
• Szakmai beszámoló 
Az Egyiptomi Gyűjtemény 9 db festett gamhudi szarkofágján végzett állagmegóvási beavatkozásáról
Pályázati azonosító: 4911/00075
Egyiptomi koporsó restaurálás I. ütem
• Szakmai beszámoló
Szakmai beszámoló az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által támogatott Így éltek ti / Honoré Daumier (1808–1879) / A francia karikatúra mestere című időszaki kiállítás megvalósításáról
Pályázati azonosító: 3506/01795
• Szakmai beszámoló 
Szakmai beszámoló az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által támogatott Szépművészeti Múzeum tudományos folyóirata: Bulletin 2011/114-115. dupla szám megjelentetésére című pályázat megvalósításáról
Pályázati azonosító: 3588/00223
• Szakmai beszámoló 
NKA 3505/02466 számú ‘Eszközbeszerzés a Szépművészeti Múzeum műtárgy- és dokumentációs állományának védelmére’ című pályázat szakmai beszámolója
• Szakmai beszámoló 
NKA 3559/00027 A klasszikus ókorhoz kapcsolódó pedagógiai program megvalósítása
 Szakmai beszámoló 
Muzeális értékű negatívok állományvédelme a Szépművészeti Múzeumban című, NKA 3543/00075 számú pályázat szakmai beszámolója
• Szakmai beszámoló 
Összefoglaló értékelés és beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma támogatásából megvalósult
2013. évi restaurálásokról
• Szakmai beszámoló
Szépművészeti Múzeum – Vasarely Múzeuma gyűjteménye számáraporte-feuille megvásárlása a NKA Közgyűjtemények Kollégiumának 3543/55 kódszámú, A 2000N1580 azonosító számú pályázata segítségével
• Szakmai beszámoló 
Az NKA 3560/00060 sz. pályázatán támogatott Gabonamúmia aranyozott ezüst maszkjának restaurálásáról.
• Szakmai beszámoló szakmai_beszamolo_NKA_3533_00084.pdf
A Szépművészeti Múzeum állományvédelmi műhelyének eszköz- és anyagbeszerzése
Pályázati azonosító: NKA 3533/00084
• Szakmai beszámoló 
Olasz és francia reneszánsz metszetek savas kartonjainak cseréje
Pályázati azonosító: NKA #A2000N1740
• Szakmai beszámoló 
A Szépmű vészeti Múzeum / Magyar Nemzeti Galéria m űtárgy-gyarapítási projektje
NKA A2000N 1511 azonosító számú pályázat:
 Szakmai beszámoló 
Szakmai beszámoló
Régi Szobor Gyűjtemény új állandó kiállításának pedagógiai programja
Pályázati azonosító: NKA 3506/017444
• Szakmai beszámoló 
Raffaello. Az eszmény diadala c.időszaki tárlat megrendezése
Pályázati azonosító: NKA 3506/01857
• Szakmai beszámoló 
Muzeális könyvtári gyűjtemény állományvédelme
Pályázati azonosító: NKA 2001/6208
• Szakmai beszámoló
Az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által támogatottOpenclosed Spacecímű időszaki kiállítás megvalósításáról
Azonosító: NKA 3906/10750
Szakmai beszámoló
A Szépművészeti Múzeum – Vasarely Múzeumában megrendezett Victor Vasarely korai rajzai és grafikai tervei a Szépművészeti Múzeum – Vasarely Múzeum gyűjteményében című kiállításához kapcsolódó kiadványra, a NKA Közgyűjtemények Kollégiumának 3506/01862 kódszámú, A2001N2096 azonosító számú pályázata segítségével
Szakmai beszámoló 
Összefoglaló értékelés és beszámoló a Szépművészeti Múzeum Állományvédelmi Műhelyeinek anyag és eszközbeszerzéséről, mely a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma támogatásából megvalósult 2013.11.05-2014.06.30-ig
Pályázati azonosító: 353300139
Szakmai beszámoló 
Az Antik Gyűjtemény márvány kislányszobrának (LTSZ. 4758) restaurálása.
Szakmai beszámoló
Az NKA 3560/00093 számú pályázatán támogatott Spanyol mester, Pietá (ltsz. 51.896) festett faszobor restaurálásáról.
Szakmai beszámoló 
NKA Közgyűjtemények Kollégiuma – pályázat Johannes van der Bentnek tulajdonítva: A vízesés (olaj, vászon, 101,5 x 88 cm) művének megvásárlásáról
Szakmai beszámoló
NKA Közgyűjtemények Kollégiuma – pályázat a Szépművészeti Múzeum ritka és egyedi ókori egyiptomi kő sztéléjének restaurálásáról
Pályázati azonosító: 3560/176
Szakmai beszámoló
A Szépművészeti Múzeum Vasarely Múzeuma az NKA Vizuális Művészetek Kollégiumának technológiai eszközfejlesztésre kiírt, 3905/266 kódszámú altéma 2. pontjáhozhoz, az A2007N7486 azonosító számú pályázaton.
Szakmai beszámoló 
3560/00174 számú NKA pályázat szakmai beszámolója
Felső-Itáliai mester (18. század első fele) Mária Jézussal és Keresztelő Szent Jánossal
Szépművészeti Múzeum, Régi Szobor Gyűjtemény, ltsz. 6376
Terrakotta kisplasztika restaurálása
Restaurátor: Samu Erika
Szakmai beszámoló 
3438/00216 számú NKA pályázat szakmai beszámolója
A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum múzeumpedagógiai sorozatában megjelent, az Ázsiai Kultúrákról fiataloknak 2. Japán című kötet megjelenése
Szakmai beszámoló 
„Az indológus indián. Baktay Ervin emlékezete” című időszaki kiállítás és múzeumpedagógiai program megvalósításáról” a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumban, NKA azonosító: 3506/01953
Szakmai beszámoló 
Szakmai beszámoló a Szépművészeti Múzeum Régi Szobor Gyűjteményéhez tartozó állományvédelmi műhely eszközbeszerzési pályázatához
Pályázati azonosító: 3533/00178

Szakmai beszámoló
A Szépművészeti Múzeum / Magyar Nemzeti Galéria részére műtárgyvásárlás pályázat megvalósítása
A tárgyak a Magyar Nemzeti Galéria Szobor Osztály és Éremtár-ának éremgyűjteményébe lettek beleltározva.
Pályázati azonosító: A2006/N1785
Szakmai beszámoló 
A Szépművészeti Múzeum / Magyar Nemzeti Galéria részére műtárgyvásárlás pályázat megvalósítása
A tárgyak a Magyar Nemzeti Galéria Szobor Osztály és Éremtár-ának éremgyűjteményébe lettek beleltározva.
Pályázati azonosító: A2012/N1508
Szakmai beszámoló 
A Szépművészeti Múzeum / Magyar Nemzeti Galéria részére műtárgyvásárlás pályázat megvalósítása
A tárgyak a Magyar Nemzeti Galéria Jelenkori Gyűjteményébe lettek beleltározva.
Pályázati azonosító:A2006N2528;3509/1167
Szakmai beszámoló
Francia mester: Krisztus a kereszten , XV. század. Restaurálási dokumentáció 2017
Szakmai beszámoló
Pályázati azonosító 204111/4099. Spanyol mester: Szent Mihály elefánzcsont büszt és bársony posztamensének restaurálása. Régi Szobor Gyűjtemény

Pályázati kiírás és adatlap a Szilágyi János György ösztöndíjra
1. melléklet: pályázati adatlap
2. melléklet: pályázati kiírás

GAZDÁLKODÁS

A működés törvényessége, ellenőrzések listája
(Az elmúlt években nem volt vizsgálat)

 • A működés eredményessége, teljesítmény
  A működés eredményessége, teljesítmény – 2010-től tervezett. SzM_mutatoszamok.pdf
  A tényadatok első közzététele 2011-ben.
 • Működési statisztika
  A 2009. évről készült statisztikai adatszolgáltatás SzM_Statisztika_2009.pdf
  A 2009. évről készült statisztikai adatszolgáltatás, központi egység
  pdf
 • A 2009. évről készült statisztikai adatszolgáltatás, Vasarely Múzeum

Költségvetések, beszámolók

 • Éves költségvetések
 • Számviteli beszámolók
 • A költségvetés végrehajtása

Költségvetések, beszámolók

 • A foglalkoztatottak
 • Szerződések
 • Koncessziók – nincs
 • Egyéb kifizetések – nincs

Közbeszerzés

Közbeszerzési szabályzat

Közbeszerzési tervek
Közbeszerzési terv 2007 
Közbeszerzési terv 2009
Közbeszerzési terv 2010
Közbeszerzési terv 2011 
Közbeszerzési terv 2012
Közbeszerzési terv 2013 
Közbeszerzési terv módosítása 2013. 08.22.
Közbeszerzési terv módosítása 2013. 09.09
Közbeszerzési terv módosítása 2013. 10.10.
Közbeszerzési terv módosítása 2013. 10.31.
Közbeszerzési terv módosítása 2013. 11.29.
Közbeszerzési terv 2014 
Közbeszerzési terv módosítása 2014.04.24.
Közbeszerzési terv módosítása 2014.10.09.
Közbeszerzési terv módosítása 2014.11.28.
Közbeszerzési terv 2015 
Közbeszerzési terv módosítása 2015.07.17.
Közbeszerzési terv módosítása 2015.09.17.
Közbeszerzési terv módosítása 2015.11.26.
Közbeszerzési terv módosítása 2016.04.07.
Közbeszerzési terv módosítása 2016.05.05.
Közbeszerzési terv módosítása 2016.07.06.
Közbeszerzési terv 2017. 
Közbeszerzési terv módosítás 2017.05.18
Közbeszerzési terv módosítása 2017.11.03.

Közbeszerzési eljárások dokumentumai

2009. évben indított közbeszerzési eljárások dokumentumai
Szépművészeti Múzeum térszín alatti bővítésének az építési engedélyezési tervfázist követő, a tenderdokumentáció szakszerű és teljes kiírásához szükséges összes építészeti és szakági tervezési feladatainak elvégzése (ide kerül a 3 tervezési szerződés és azok 3 módosítása)
Katalógusok grafikai tervezése és nyomdai kivitelezése, továbbá plakátok, szórólapok, meghívók, egyéb tájékoztató anyagok nyomdai kivitelezése, valamint kapcsolódó nyomdai szolgáltatások
A Szépművészeti Múzeum időszaki kiállításainak teljes körű megszervezése 2007-2009. évben
A Turner és Itália című kiállítás teljes körű műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása

2010. évben indított közbeszerzési eljárások dokumentumai
A Szépművészeti Múzeum részére a Bulletin („Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts”) 2009/110-  111. dupla számú művészeti kiadvány nyomdai előállítása és szállítása (ide kerül a vállalkozási szerződés) .
A „Degas-tól Picassóig” c. kiállításon szereplő 55 db műtárgy visszaszállítása (ide kerül a száll.szer.).
A 2010.szeptember 30 – 2011.január 2. között megrendezett “Fernando Botero” cmű kiállításon szereplő 58 db myűtárgy kiállításra történő szállítása és visszaszállítása
Nuda Veritas. Gustav Klimt és a bécsi szecesszió kezdetei című kiállítás teljes körű műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása.

2011. évben indított közbeszerzési eljárások dokumentumai
“Művészet a tavon” c. kiállítással kapcsolatos műtárgyak teljeskörű szállítmányozási feladatainak ellátása
„El Grecótól Rippl-Rónaiig.Nemes Marcell maecenas-műgyűjtő” c. kiállítás magyarországi műtárgy szállítmányozási  feladatainak ellátása
„A modern fotóművészet születése – a piktorializmustól a fekete-fehér fotográfiáig” c. kiállítás nemzetközi  műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása (ide tartozik egy szerződés és 2 módosítás)

2012. évben indított közbeszerzési eljárások dokumentumai
Szépművészeti Múzeum vagyonkezelésében lévő ingatlanokon elvégzendő felújítási munkák elvégzése tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerződések
„Új szépségeszmény Pieter Bruegel századában / New Ideal of Beauty in the Century of Pieter I Bruegel” c.          művészeti kiadvány nyomdai előállítása és szállítása
„Cézanne és a múlt. Hagyomány és alkotóerő / Cézanne and the past. Tradition and creation” című kiállítás installációjának beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása
„Cézanne és a múlt. Hagyomány és alkotóerő” c. kiállítással kapcsolatos műtárgyak nemzetközi szállítmányozási feladatainak ellátása
„A Szépművészeti Múzeum vagyonkezelésében lévő ingatlanokon elvégzendő különböző felújítási munkák elvégzése az ajánlattételi dokumentáció és a mellékelt kiviteli tervek szerint”
Cézanne és a múlt. Hagyomány és alkotóerő c. művészeti kiadvány nyomdai előállítása és szállítása

2013. évben indított közbeszerzési eljárások dokumentumai
LED-es sínes lámpatestek beszerzése
Modern Magyar Festészet 1905-1925″ c. kiállítás nemzetközi műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása„Monet, Gauguin, Szinyei Merse, Rippl-Rónai – Impresszionista és posztimpresszionista remekművek a jeruzsálemi Izrael Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria és a Szépművészeti Múzeum gyűjteményeiből”
„Egon Schiele és kora” c. kiállítás nemzetközi műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása
A Magyar Nemzeti Galéria és a Vasarely Múzeum teremfelügyeleti munkáinak elvégzése
A Szépművészeti Múzeum épületében  elvégzendő különböző felújítási munkák
A Nemzeti Galéria épületében  elvégzendő különböző felújítási munkák
Chagall, háború és béke közt” című kiállítás nemzetközi műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása
Különböző tanulmány készítési és szakértői szolgáltatás nyújtása
Caravaggiótól Canalettóig. Két évszázad itáliai festészetének remekművei” című 1 darab kiállítás installációjának beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása
„Caravaggiótól Canalettóig: az itáliai barokk és rokokó festészet remekművei” című kiállítás angol és magyar nyelvű katalógusainak nyomdai előállítása és szállítása
„Caravaggiótól Canalettóig:Két évszázad itáliai festészetének remekművei” című kiállítás nemzetközi műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása
„Caravaggiótól Canalettóig. Két évszázad itáliai festészetének remekművei”munkacímű kiállítással kapcsolatos belföldi és külföldi kommunikációs kampány lebonyolítása
Tervezési és engedélyezési eljárások lebonyolítása, projekt menedzsment szolgáltatások nyújtása
Az egykori Komáromi Csillag Erőd területén létrehozandó Művészeti, Történeti és Hadkultúra Központ megvalósulásához szükséges muzeológiai, kiállítási és múzeumpedagógiai koncepció kidolgozása
A Komáromi Csillag Erőd rekonstrukciójának tervezéséhez szükséges előkészítő tanulmányok elkészítése
Monet, Gauguin, Szinyei Merse, Rippl-Rónai – Impresszionista és posztimpresszionista remekművek a jeruzsálemi Izrael Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria és a Szépművészeti Múzeum gyűjteményeiből
A Budapest XIV. kerület Városligetben megvalósítandó Múzeumi Negyed beruházásra vonatkozó tervpályázat lebonyolítása
Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ – meglévő épületek revitalizációja, illetve részleges bontásának tervezéséhez szükséges mérnöki feladatok elvégzése
Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ – új épületek tervezéséhez szükséges mérnöki feladatok elvégzése
A Komáromi Csillag Erőd rekonstrukciójának tervezéséhez szükséges mérnöki feladatok elvégzése
A Szépművészeti Múzeum Régi Szobor Gyűjtemény Új Állandó kiállítás installációjának tervezése és kivitelezése
A Szépművészeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria, a Vasarely Múzeum, könyvtárépület és irodabérlemény takarítása
Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ szabályozási terveinek módosítása
A Szépművészeti Múzeum Egyiptomi Gyűjtemény Új Állandó kiállítás installációjának tervezése és kivitelezése
Komáromi Csillag Erőd rekonstrukciójához szükséges engedélyezési tervek elkészítése
A Szépművészeti Múzeum rekonstrukciója keretében a Román Csarnok és kapcsolódó terei kivitelezéséhez szükséges engedélyezési tervek elkészítése a korábbi tervek átdolgozásával (áttervezésével)
Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ – meglévő épületek revitalizációjához, illetve részleges bontásához szükséges engedélyezési tervek elkészítése
A Magyar Nemzeti Galériában megrendezésre kerülő „Derkovits – A művész és kora” munkacímű kiállítás installációjának tervezése és kivitelezése
„Chagall- háború és béke között” című kiállítás műtárgyainak visszaszállítása nemzetközi műtárgy szállítmányozás keretében
A nyolcadik templom – Bálint Endre művészete” című kiállítás belföldi és nemzetközi műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása
A Szépművészeti Múzeumban, a Magyar Nemzeti Galériában és a Vasarely Múzeumban megrendezésre kerülő kiállítások installációjának tervezése és kivitelezése

2014. évben indított közbeszerzési eljárások dokumentumai
A Magyar Nemzeti Galériában megrendezésre kerülő „Derkovits – A művész és kora” munkacímű kiállítás belföldi és nemzetközi műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása”
Budapest XIV. kerület Városligetben megvalósítandó Múzeumi Negyed beruházását elősegítő „Liget Tervezési Tanácsadó Konzorcium” műszaki tanácsadó és végrehajtó feladatainak ellátása
A Szépművészeti Múzeum energetikai korszerűsítéséhez szükséges tanulmányok készítése és vizsgálatok elvégzése, tervezési szolgáltatások nyújtása
A Városliget parkhasználati szokásaival összefüggő adatszolgáltatás elkészítése
„Dada és szürrealizmus. Magritte, Duchamp, Man Ray, Miró, Dali. Válogatás a jeruzsálemi Izrael Múzeum gyűjteményéből” munkacímű kiállítás nemzetközi műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása
„A Szépművészeti Múzeum által a Magyar Nemzeti Galériában megrendezésre kerülő „Dada és szürrealizmus” munkacímű kiállítás installációjának tervezése és kivitelezése”
„Szépművészeti Múzeum Román Csarnokának bővítése és felújítása tárgyú projekt során lebonyolítói, műszaki menedzseri és projekt koordinátori feladatok ellátása”
Szépművészeti Múzeum rekonstrukciója keretében a Román Csarnok és kapcsolódó terei kivitelezéséhez szükséges kivitelezési tervek elkészítése
Rembrandt és a holland „arany évszázad” festészete munkacímű kiállítással kapcsolatos belföldi és külföldi kommunikációs kampány
Rembrandt és a holland „arany évszázad” festészete munkacímű kiállítás belföldi és nemzetközi műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása.
Rembrandt és a holland „arany évszázad” festészete munkacímű kiállítás angol és magyar nyelvű katalógusainak nyomdai előállítása és szállítása.
Lámpatestek beszerzése
Magyar Nemzeti Galéria „A” épületének klimatizálása „A Román csarnok és kapcsolódó tereinek rekonstrukciója” projekthez kapcsolódóan
Irodaterek kialakítása a Magyar Nemzeti Galéria „A” épületében „A Román csarnok és kapcsolódó tereinek rekonstrukciója” projekthez kapcsolódóan tárgyban
„Román Csarnok és kapcsolódó tereinek rekonstrukciója” projekthez kapcsolódóan restaurálási terv készítése

2015. évben indított közbeszerzési eljárások dokumentumai
„A túlélő árnyéka. Az El Kazovszkij élet/mű című kiállítás” installációjának kivitelezése
Előkészítő munkálatok a „Román csarnok és kapcsolódó tereinek rekonstrukciója” projekthez kapcsolódó kivitelezési munkákat megelőző építőmesteri és szakipari munkáinak kivitelezéseként, munkaterületek  lehatárolása, biztonsági rendszerek szakaszolása, kiépítése
„Román csarnok és kapcsolódó tereinek rekonstrukciója” projekthez kapcsolódóan a Holland Gyűjtemény légtechnikai rendszer vezetékszakaszainak kiváltása, áthelyezése, az ehhez kapcsolódó építőmesteri, erősáramú munkák elvégzése
„Picasso – Alakváltozások 1895-1972” című kiállítás installációjának tervezése és kivitelezése
„A Szépművészeti Múzeum és intézményei részére integrált (hang-adat) IP-alapú virtuális magánhálózati (IP-VPN) adatátviteli szolgáltatás,  nagy sebességű adathálózati összeköttetés, továbbá analóg és ISDN2, valamint IVD hangátviteli végpontok kapcsolt távbeszélő hálózaton keresztül történő biztosítása”
„Orosz avantgárd az 1910-1920-as években. Kiállítás a Jekatyerinburgi Szépművészeti Múzeum anyagából” című kiállítás installációjának tervezése és kivitelezése
A Budapesti Szépművészeti Múzeum rekonstrukciója – A Román Csarnok és kapcsolódó terei” projekthez kapcsolódó tervezői művezetés
A Magyar Nemzeti Galériában megrendezésre kerülő „20. századi állandó kiállítás (1896–1945)”installációjának tervezése és kivitelezése
A Magyar Nemzeti Galériában megrendezésre kerülő „Rippl-Rónai és Maillol – Egy barátság története” munkacímű kiállítás installációjának tervezése és kivitelezése

2016. évben indított közbeszerzési eljárások dokumentumai
A Magyar Nemzeti Galériában megrendezésre kerülő „Modigliani” című kiállítás installációjának tervezése és kivitelezése
Szállítmányozási szerződés a Modigliani című kiállítás műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátására
A Magyar Nemzeti Galéria, a Vasarely Múzeum és a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum teremfelügyeleti munkáinak elvégzése
Digitális tárlatvezetési szolgáltatás biztosítása a Magyar Nemzeti Galériában
Szépművészeti Múzeum főépülete, a Magyar Nemzeti Galéria, a Könyvtárépület, a Vasarely Múzeum, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, az Artpool Művészetkutató Központ és a Benczúr Irodaházban található bérlemény területének takarítása
Baselitz. Újrajátszott múlt” munkacímű kiállítás installációjának tervezése és kivitelezés
„19. századi állandó kiállítás. A 19. századi magyar művészet az 1810-es évektől a századfordulóig.” című kiállítás installációjának tervezése és kivitelezése “
Picasso – Alakváltozások 1895-1972 című kiállítás műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátására (kölcsönadókhoz történő visszaszállítás)
„A Szépművészeti Múzeum Vasarely Múzeumának utólagos talajnedvesség elleni szigetelési, világítási és belsőépítészeti rekonstrukciós munkáinak elvégzése”
Árny a kövön. Ország Lili (1926-1978) életmű kiállítás installációjának tervezése és kivitelezése
„Árny a kövön. Ország Lili (1926-1978) életmű kiállítás” munkacímű kiállítás műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása
„Picasso – Alakváltozások 1895-1972” című kiállítás műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása 
A Szépművészeti Múzeum Román Csarnok és kapcsolódó tereinek rekonstrukciója – restaurátori munkák felügyelete
„Baselitz. Újrajátszott múlt” munkacímű kiállítás műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása”
A Szépművészeti Múzeum és intézményei részére integrált (hang-adat) IP-alapú virtuális magánhálózati (IP-VPN) adatátviteli szolgáltatás biztosítása
Román Csarnok és kapcsolódó tereinek rekonstrukciójával” összefüggő gyengeáramú rendszerek építés szerelési munkáival kapcsolatos CCTV építés-szerelési munkái

2017. évben indított közbeszerzési eljárások adatai
Kbt. 115. § (7) bekezdés szerinti tájékoztatás: „Építési munkálatok a Magyar Nemzeti Galéria épületében”
„Szépművészeti Múzeum Antik-, Egyiptomi-, Régi Képtár- (Dózsa szárny) és Régi Szobor Gyűjtemény állandó kiállításainak installáció tervezése és kivitelezése”
Kereteken belül. A hatvanas évek művészete Magyarországon (1958-1968)” című kiállítás műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása
Kereteken belül. A hatvanas évek művészete Magyarországon (1958-1968)” című kiállítás installációjának kivitelezése
„Biztonságtechnikai rendszer átépítése rekonstrukcióval nem érintett területen a teljes épületi rendszerrel való összehangolásával”
„Szépművészeti Múzeum ÉNY-i homlokzat részleges felújítása továbbá a kiegészítő tetőfedő munkák elvégzése”
„Szépművészeti Múzeum Időszaki kiállítási tereiben új múzeumtechnológiai igényeknek megfelelő infrastrukturális rendszerek kialakítása”
Teremfelügyeleti tevékenység ellátása

2018. évben indított közbeszerzési eljárások dokumentumai
Frida Kahlo kiállítás műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása
A Bacon, Freud és a londoni iskola c. kiállítás szállítmányozási feladatainak ellátása
A szentpétervári Ermitázsban megrendezésre kerülő Munkácsy kiállítás műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása 
Frida Kahlo kiállítás installáció 
Csomagolóanyag tájékoztató 

Vitarendezési kérelmek

 • Nemes Marcell kiállítás szállítmányozás
 1. dokumentum 
 2. dokumentum
 • Cézanne kiállítás szállítmányozás
 1. dokumentum 

Személyi jövedelemadó 1%-nak felhasználása

2012. Szépművészeti Múzeum szakkönyvtára részére művészettörténeti könyvek vásárlása:125.000,- Ft (egyszázhuszonötezer) értékben Múzeumpedagógiai foglalkozások kiadásaira:112.084,- Ft (egyszáztizenkettőezer-nyolcvannégy) értékben

Személyi jövedelemadó 1%-nak felhasználása
2013-as évben kiutalt összeg tekintetében:
Hátrányos helyzetűek kedvezményes múzeumlátogatásának támogatása: 626.094, Ft (hatszázhuszonhatezer-kilencvennégy forint) értékben.

Személyi jövedelemadó 1%-nak felhasználása
2014-es évben kiutalt összeg tekintetében:
Hátrányos helyzetűek kedvezményes múzeumlátogatásának támogatása: 146.886, Ft (egyszáznegyvenhatezer-nyolcszáznyolcvanhat forint) értékben.

„Személyi jövedelemadó 1%-nak felhasználása a 2015-ös évben kiutalt összeg tekintetében:
A Szépművészeti Múzeum a teljes adózók által a javára rendelkezett összeggel, 104.162,- Ft összeggel a hátrányos helyzetűek kedvezményes múzeumlátogatását támogatta.”

Személyi jövedelemadó 1%-ának felhasználása 2016-as évben kiutalt összeg tekintetében: Szépművészeti Múzeum szakkönyvtára részére művészettörténeti könyvek vásárlása: 100.947,- Ft értékben.”

Kiállításaink közül ajánljuk