En

Királyfej Kalocsáról

Készült: 1200 körül
Technika: vörös mészkő
Méret: 17 × 13,5 × 12 cm
Tárgy típusa: kőfaragvány
Leltári szám: 53.364
Gyűjtemény: Régi Magyar Gyűjtemény

A kalocsai érsek adományaként a Nemzeti Múzeumba került, keresztes pántkoronával ábrázolt, tömbszerű, körbefaragott fejet a művészettörténeti kutatás hagyományosan egy „díszkapun állott alakhoz” tartozó, talán Szent István királyt ábrázoló részletként értelmezte. A hosszúkás, lapos arcot a koronától kezdődően éles körvonalú szakállsáv keretezi és megnyúlt, enyhén görbülő, hegyes orr osztja. Alatta lekonyuló végű, a száj fölött egyenesre nyírt bajusz. A korona oldalsó keresztjeiből az elülső szárat dolgozták ki, hátrább a pánt alját csak jelezték. A fej domborulata is csak elöl kidolgozott a pánt fölött. A szobor felülete elöl csiszolt, a fül vonala mögött azonban már nem. A felső törés alatt elöl sík, hátrább kihajló peremféle mutatkozik. Az előbbihez a bal keresztszár fölött merőleges sík maradéka csatlakozik, amelyhez képest a fej kissé előrebillen. Mindezen technikai jellemzők alapján feltehető, hogy a gerecsei vörös márványból faragott, egykor reprezentatív ábrázolás egy dombormű aláfaragott részlete lehetett, amely talán nem a szent királyt, hanem Krisztust ábrázolta.

Kiállításaink közül ajánljuk