En

Madonna a toporci Szent Fülöp és Jakab-templomból Ismeretlen szobrász

Alkotó:

Ismeretlen szobrász

Készült: 1340-1350
Technika: hársfa, aranyozás nyomaival
Méret: szoborméret: 115,5 cm teljes méret: 117 × 40 × 25 cm talapzat mérete: 34 × 21 cm
Tárgy típusa: szobor
Leltári szám: 55.900
Gyűjtemény: Régi Magyar Gyűjtemény

Gyűjteményünk egyik legkorábbi, kitűnő kvalitású faszobra a szepességi község plébániatemplomának legkorábbi berendezéséhez tartozott. A környékről és Kis-Lengyelországból több olyan, a 14. század első felére keltezhető Madonna-szobor kapcsolható hozzá, amelyeket a közelebbi vagy távolabbi stiláris rokonság mellett egy ritka sajátosság fűz össze: Jézus feje ezeken a szobrokon a törzsből kiemelhető és a nézők előtt rejtve maradó helyről mozgatható volt. A Gyermek a szertartások közben a hívek szeme láttára megelevenedhetett, mozdulatait Anya és Gyermek közti párbeszéd is kísérhette. E „cselekvő Madonna-szobrok” talán egy helyi liturgiai gyakorlat emlékei.
Szobrunkkal a legközelebbi stiláris rokonságban a Toporchoz közeli Ruszkinból származó, a pozsonyi Szlovák Nemzeti Galéria gyűjteményét gazdagító Madonna áll, amellyel feltehetően egy műhelyben és lényegében azonos időben készült; a toporci Madonna művészi minősége azonban azt messze túlszárnyalja.

Kiállításaink közül ajánljuk