En

Rokkant katona Bokros Birman Dezső

Alkotó:

Bokros Birman Dezső Újpest, 1889 – Budapest, 1965

Készült: 1947
Technika: bronz
Méret: 28 × 16 × 15,5 cm
Tárgy típusa: szobor
Leltári szám: 2008.20-N
Gyűjtemény: 19–21. századi Gyűjtemény / Szobor Osztály

Bokros Birman Dezső a két világháború között föltűnő szobrásznemzedék egyik legegyénibb utakon járó tagja volt. Művészetében egyszerre volt jelen a szobrászat régmúlt nagy korszakaiból leszűrt plasztikai eredmények felhasználása, és a modern szobrászat új irányaira való reflektálás szándéka. Már pályája legelején megalkuvást nem tűrő öntudattal vetette bele magát az egyéni útkeresésbe, kortársai az expresszív formanyelv egyik leghatásosabb hazai képviselőjeként méltatták. 1934-ben csatlakozott a Szocialista Képzőművészek Csoportjához, melynek tagjai a hivatalos művészettel szemben álló antifasiszta munkásmozgalom eszméit hirdették.
Szobrai rendszerint közvetett módon, átvitt értelemben reflektáltak a korszak társadalmi jelenségeire. Egyetlen direkt háborúellenes műve az 1944-ben mintázott Rokkant katona volt. A megnyomorított veterán rogyadozó lábbal lép előre, zubbonyának bal ujja üresen simul felsőtestéhez, jobbjával botnak használt kardjára támaszkodik. A katona torzító gesztusokkal modellált, megrázó alakja az értelmetlen pusztítás névtelen áldozatainak emel emléket.

Kiállításaink közül ajánljuk