En

Szent András szobra a liptószentandrási Szent András-templom egykori főoltárának szekrényéből Ismeretlen szobrász

Alkotó:

Ismeretlen szobrász

Készült: 1512
Technika: hársfa, festett, aranyozott
Méret: oltárszekrény mérete: 161 × 135 × 31 cm oltárszobor mérete: 123 cm
Tárgy típusa: szárnyasoltár
Leltári szám: 53.569.2
Gyűjtemény: Régi Magyar Gyűjtemény

Liptó megyében a késő középkorban az egyszerűbb megbízásokat általában provinciális, helyi műhelyek elégítették ki, míg az igényesebb vállalkozásokhoz leggyakrabban a szomszédos Szepesség városaiban kerestek mestereket. Oltárunk különlegesnek tekinthető ebben a környezetben, amennyiben a kicsiny falusi templom főoltára távolabb, valószínűleg Besztercebányán készült. A legszorosabb stiláris és szerkezeti rokonság a póniki plébániatemplom Mária-kápolnájának egykori oltárához fűzi. A két retabulum ugyanabban az évben készült, erről a mindkét esetben azonos helyen – a szárnyak belső oldalának két-két jelenetét elválasztó keresztlécen –, azonos írásképpel és szöveggel (ANNO DOMINI 1512 IAR) visszatérő felirat tanúskodik. Az oltár szobrásza különösen a szekrény Szent András-alakján, a bőrfelületek érzékeny megfaragásában és helyenként a köpeny redőinek fodrozódásában nyújtott kiemelkedő teljesítményt. Ez a figura és az oromzatban elhelyezett Szent Bertalané hasonló stíluskapcsolatokat mutat, mint az asztalosmunka.

Kiállításaink közül ajánljuk