En

Akkreditált pedagógus továbbképzés

ÖSSZEFÜGGÉSEK ÉS PÁRHUZAMOK A KÉPZŐMŰVÉSZET TÜKRÉBEN – PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉS A MAGYAR NEMZETI GALÉRIÁBAN A 19. SZÁZADI MAGYAR IRODALOM ÉS TÖRTÉNELEM TANÍTÁSÁNAK ÚJSZERŰ LEHETŐSÉGEIRŐL

Az AMASS nemzetközi Horizon2020 kutatás egyik programját partnerintézményként a Magyar Nemzeti Galéria valósította meg. A múzeum projektje a fővárosi és vidéki középfokú oktatási intézmények számára fejlesztett olyan múzeumpedagógiai foglalkozásokat, amelyek hatékonyak lehetnek a társadalmi különbségekből is adódó hátrányos helyzet leküzdésére, és adaptálhatóak más múzeumok számára is. A program részeként 30 órás akkreditált tanártovábbképzés is indult azzal az elsődleges célkitűzéssel, hogy a pedagógusok elméleti és gyakorlati fogódzókat kapjanak a képzőművészeti alkotások és a tananyag összekötéséhez, iskolai környezetben. A továbbképzés egyes moduljai elsősorban a múzeum 19. századi állandó gyűjteményére épültek, folyamatos kapcsolódással a magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem tárgyak tantervi elvárásaihoz.

A továbbképzést 2021-ben és 2022-ben egyaránt meghirdettük. A 30 órás képzés legnagyobb része online formában zajlott, ami lehetővé tette, hogy a fővárostól távolabb élő pedagógusok is részt vehessenek a programban. Emellett az online forma arra is alkalmas volt, hogy a pedagógusok megismerhessék a gyűjtemény digitalizált részeit (virtuális kiállítások, 3D-s műtárgyak), és módszereket kaphassanak ezeknek a közoktatásban való hasznosításához. A záróalkalom 2022-ben már élőben, a Nemzeti Galériában zajlott. A kiállítótérben, valamint a műhelyben zajló foglalkozások során nagy hangsúlyt fektettünk az élményalapú és aktív részvételre ösztönző módszerek bemutatására. A továbbképzés fejlesztését és értékelését a résztvevőkkel folytatott konstruktív beszélgetés, valamint kérdőívek segítették.

A következő továbbképzés a 2022-23-as tanév tavaszán várható. A részletes felhívást a továbbképzést megelőzően a honlapon tesszük elérhetővé.

IMG_20220226_143006
IMG_20220226_112032
IMG_20220226_120051
IMG_20220226_150109
IMG_20220226_145106
IMG_20220226_144116

Kiállításaink közül ajánljuk