En

Díszmagyarban

20 perc
5 állomás
Díszmagyarban

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából olyan képzeletbeli kalandozásra hívjuk, mely a szép magyar ruhákat mutatja be.

 

Állomások

  • Benczúr Gyula: Budavár visszavétele, 1896
  • Peter Krafft: I. Ferenc megkoronázása, 1825 - Szent István palástja
  • Peter Krafft: I. Ferenc megkoronázása, 1825 - Sándor Lipót főherceg díszmagyarja
  • Peter Krafft: I. Ferenc megkoronázása, 1825 - Esterházy Antal testőregyenruhája
  • Peter Krafft: József nádor huszáregyenruhában, 1820

Benczúr Gyula: Budavár visszavétele, 1896

Benczúr Gyula: Budavár visszavétele, 1896

Buda várát 1686 nyarán foglalták vissza az egyesített magyar és európai csapatok a törököktől. Benczúr az ezt megörökítő képen pompás ruhákban jelenítette meg az ostrom hőseit. A kép egyik központi alakja a felkötözött karú, bekötözött fejű Petneházy Dávid. Petneházy öltözékének a leghangsúlyosabb eleme a vörös bársonyból készült, gazdagon hímzett mente. A felsőkabátként viselt mente alól a körülbelül a csípőig érő dolmány villan elő, eleje csákóra vágott, vagyis a dolmány kissé hosszabb jobb szárnya átlósan borul rá a bal szárnyra. Prémmel szegett süvegét ékköves tollforgó díszíti. A ruházat ezen elemei a későbbi (19-20. századi) díszmagyar öltözékeken is megjelennek.

A Petneházy előtt álló, hadilobogókkal lehajoló vitéz piros dolmányán is hasonló csákóra vágott szabással találkozunk.

 

 

Peter Krafft: I. Ferenc megkoronázása, 1825 - Szent István palástja

Peter Krafft: I. Ferenc megkoronázása, 1825 - Szent István palástja

I. Ferenc 1792-ben követte apját, II. Lipótot a magyar trónon. A koronázás helyszíne a budai várban lévő egykori Mária Magdolna templom (későbbi nevén Helyőrségi templom) volt. Ferenc öltözékének leghangsúlyosabb eleme a koronázási palást. Ez a gazdagon hímzett selyempalást eredetileg miseruha volt, melyet 1031-ben Szent István és felesége, Gizella adományoztak a székesfehérvári Szűz Mária egyháznak. Átalakítására valamikor a 13. században került sor, ekkor látták el gallérral is. III. András volt az első király, akit már ebben a palástban koronáztak meg 1290-ben.

 

 

Peter Krafft: I. Ferenc megkoronázása, 1825 - Sándor Lipót főherceg díszmagyarja

Peter Krafft: I. Ferenc megkoronázása, 1825 - Sándor Lipót főherceg díszmagyarja

A koronát a hercegprímás, esztergomi érsek Batthyány József, valamint a nádor, Sándor Lipót főherceg (a király öccse) helyezik a térdeplő Ferenc fejére. Sándor Lipót selyem díszmagyarja különlegesen elegáns öltözet. A nadrág, a dolmány és a panyókára vetett mente is ugyanazon keresztbe csíkozott, türkizzöld selyemből készült. A dolmány eleje csákóra vágott, a nádor derekát öt zsinórkötegből álló zsinóröv fogja át. A zsinórövek az öltözék zsinórzatával megegyező színben és anyagból készültek. Az öveket gombokkal és hurkokkal, hátul rögzítették.

Peter Krafft: I. Ferenc megkoronázása, 1825 - Esterházy Antal testőregyenruhája

Peter Krafft: I. Ferenc megkoronázása, 1825 - Esterházy Antal testőregyenruhája

A ceremónián részt vevő főpapok és főurak mind a legszebb ruhájukat öltötték föl erre az alkalomra. A kép bal szélének fő alakja herceg Esterházy Antal, aki 1791 és 1794 között volt a magyar királyi testőrség kapitánya. A herceg a testőrgárda ezüst sújtással díszített egyenruháját viseli: vörös nadrág, vörös dolmány és rókaprémmel szegett vörös mente. A derekán a zsinórzattal megegyező színű és anyagú zsinórövet visel. Kézben tartott süvegét kócsagtoll ékesíti. Mentéje modernebb szabású, elöl nem összegombolható, úgynevezett frakkmente.

Peter Krafft: József nádor huszáregyenruhában, 1820

Peter Krafft: József nádor huszáregyenruhában, 1820

József nádort, I. Ferenc király öccsét huszártábornoki egyenruhában örökítette meg a festő. A magyar huszárok tábornoki díszruhája a 18. század közepén alakult ki. A gazdag, aranyzsinórzatú egyenruha  három fő darabja a piros szűk nadrág,  a derékban szűkre szabott rövid piros dolmány és prémmel szegélyezett fehér mente. A nádor panyókára vetett mentéjének fehér színét a dús zsinórzat szinte teljesen eltakarja. A ruházatot az arany sújtásokkal megegyező anyagú zsinóröv egészíti ki. József nádor négy zsinórkötegből álló övet visel. A zsinóröveket a tökéletes esztétikai hatás érdekében hátul gombolták össze. A tábornoki díszruha tartozéka volt a magas prémsüveg, a belőle kibukó piros leffentyűvel, elől pedig ékköves tollforgóval, benne kócsagtollal.