En

Preraffaeliták, Scully és Szinyei 2020-ban

A Magyar Nemzeti Galériában többek között preraffaelita remekművekkel és Szinyei Merse Pál-kiállítással várjuk idén a látogatókat. A Múzeum+ jól ismert és népszerű csütörtöki estjei a Szépművészeti Múzeum mellett visszatérnek a Galériába is, tavasszal pedig a Mini Textúra gyerekeknek szóló összművészeti produkcióval várjuk az érdeklődőket.

 

Vágyott szépség – Preraffaelita remekművek a londoni Tate Britain gyűjteményéből
2020. április – 2020. augusztus

A Magyar Nemzeti Galéria közel 90 művet bemutató időszaki kiállítása a brit festészet ünnepelt korszakát, a preraffaelita csoport történetét és működését mutatja be; a kör tagjainak művei ilyen átfogó módon először lesznek láthatók Magyarországon. A tárlat a londoni Tate Britain gyűjteményével együttműködésben jött létre.

A preraffaelita mozgalom az 1848-as évek társadalmi, gazdasági és politikai megújulásával egy időben indult Londonban, amikor diákok egy csoportja szakított a kor elvárásaival és a brit festészet megújítását tűzte ki célul. A korszakban az iparosodásnak köszönhetően rohamosan változott a brit gazdaság és a társadalom, melynek következtében a munka, a szerelem, a hit és a művészet fogalma is átértékelődött. A preraffaeliták a gazdasági értelemben vett szabadelvű ipari társadalom ellenében a kézművesség és a szociális érzékenység szószólói voltak, a szecesszió előfutáraiként a középkori szellemi és tárgyi kultúra felélesztésére, egyfajta misztikusan szimbolizáló, erősen stilizáló művészet kialakítására törekedek.

A tárlaton olyan fő művek is szerepelnek majd, mint Dante Gabriel Rossetti Angyali üdvözlete (1850) és Álmodozása (1880), John Everett Millais Szabadon bocsátó parancsa (1865), vagy John William Waterhouse Shalott asszonya (1888).

A kiállítás kurátora: Carol Jacobi.
Társkurátor: Plesznivy Edit.

 

Az utópia szépsége – Preraffaelita hatások a századforduló magyar művészetében
2020. április – 2020. augusztus

A Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria külföldről érkező kiállításain nagy hangsúlyt fektet arra, hogy lehetőség szerint a hazai művészeti irányzatok nemzetközi összefüggéseit is feltárja és magyar műveket is megjelenítsen. A Tate Britain preraffaelita válogatását is kíséri egy magyar vonatkozású tárlat, mely az angol mozgalom magyarországi kapcsolatainak és hatásainak bemutatására vállalkozik.

A Nemzeti Galéria 20. századi állandó kiállításán egy e célra kialakított térben kapnak helyet a Galéria kollekciójának gyűjteménytörténeti szempontból is jelentős preraffaelita alkotásai, illetve a korszak egyik legjelentősebb európai regionális művésztelepének, a gödöllői iskola művészeinek munkái.

Láthatunk néhányat Gulácsy Lajos századelőn készült képeiből, melyeket a preraffaelita művészeket is megihlető kora reneszánsz művészettel való stiláris és tartalmi azonosulás jellemez. Továbbá helyet kap a tárlaton néhány olyan jelentős alkotás is, mint Rippl-Rónai József, Ferenczy Károly, Helbing Ferenc, Paczka Ferenc vagy Kacziány Aladár egy-egy műve, melyeken ugyancsak tetten érhető a preraffaelita művészet, illetve az abból elágazó angol esztétikai mozgalom stiláris vagy tematikai hatása.

A kiállítás kurátora: Plesznivy Edit

 

Varga Nándor Lajos Magyar múlt (1934–1935) című fametszetsorozata
2020. június – 2020. szeptember

Varga Nándor Lajos (Losonc, 1895 – Budapest, 1978) az I. világháború utáni magyar „rézkarcoló nemzedék” tagja volt. Aba-Novák Vilmoshoz, Patkó Károlyhoz, Szőnyi Istvánhoz hasonlóan művészetére a legnagyobb hatást Rembrandt és az itáliai reneszánsz alkotásai gyakorolták. Az 1920-as évek folyamán a festészet mellett rézkarcain az erőteljes fény-árnyék hatásokat kiaknázó, bibliai-mitológiai kompozíciók, illetve a szobrászi megformálású, szimbolikus-allegorikus tartalmú aktkompozíciók foglalkoztatták. 1928 után számos fa- és linóleummetszetet – tájábrázolásokat, portrékat, önarcképeket, ex libriseket – készített, ezek közül kiemelkedik az 1934–1935-ben alkotott Magyar múlt című sorozat, melynek lapjain a nemzeti múlt eseményeit, jelentős alakjait örökítette meg drámai erővel.

A negyven metszet a csodaszarvas legendájától a trianoni békekötésig mutatja be a magyar történelem fordulópontjait, legjelesebb alakjait. A kiállítás olyan művekből is válogat – Varga Nándor Lajos kortársaitól (például Derkovits Gyulától, Kondor Bélától) és jelenkori alkotóktól –, amelyek hasonló vagy eltérő stílusukkal, szemléletükkel jól egészítik ki a mappát, ugyanakkor önállóan reflektálnak az egyes történelmi helyzetekre.

A kiállítás a trianoni békeszerződés 100. évfordulóján nyílik meg.

A kiállítás kurátora: Szücs György.

 

Sean Scully
2020. október – 2021. január

A Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria a kelet-közép-európai régióban először mutatja be retrospektív igénnyel Sean Scully életművét. Scully az absztrakció legfontosabb kortárs képviselői közé tartozik, akinek művészetét egyszerre jellemzi formai redukció és referenciális gazdagság, geometrikus építkezés és expresszív önkifejezés.

A Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria kiállítása az életmű összes meghatározó periódusát áttekinti, az 1960-as évek kezdeti kísérleteitől az 1970-es évek minimalista formanyelvén, az 1980-as évek expresszív sávokból építkező, plasztikai értékű alkotásain át az ablak- és falmotívumokkal asszociálható műcsoportokig, illetve egészen a közelmúlt sokakat meglepő figurális fordulatáig. A mintegy 60 Scully-művet bemutató kiállításon a monumentális festmények mellett megjelennek papírmunkák, plasztikák és fotóművek is.

A kiállítás azt vizsgálja, hogy Scully miképpen értelmezi újra az absztrakció hagyományait és tágítja ki a fogalmát: művészetének perspektívájából szemlélve a festészet történetére a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében megtalálható klasszikus alkotásokra is másképp tekinthetünk.

A kiállítás kurátora: Fehér Dávid

 

Szinyei Merse Pál
2020. november – 2021. február

 A magyar művészettörtének egyik legismertebb alakja, Szinyei Merse Pál születésének 175., halálának 100. évfordulójának alkalmából létrejövő kiállítás célja, hogy a korszakra vonatkozó új kutatások eredményeire támaszkodva lehetővé tegye, hogy a magyar festőt müncheni művészbarátai körében vagy a korabeli magyar művészéletben elhelyezve újabb képet alkothassunk alkotói pályájáról, művészetének valóságos értékeiről. Ugyanakkor tevékenységének hatását és már életében kultikus személyiségét vizsgálva a magyar művészet történetének legfontosabb, máig ható kultuszát is be kívánjuk mutatni, többek között dokumentumok, más művészek reflexióinak segítségével és a Szinyei Társaság tevékenységének felvillantásával.

A kiállítás kurátorai: Hessky Orsolya, Krasznai Réka

 

Új szerzemények: a Jelenkori Gyűjtemény új művei, 2005–2020
2020. december –

A Nemzeti Galéria Jelenkori Gyűjteménye az elmúlt tizenöt évben több mint ezer műtárggyal bővült. A vásárlások, melyek NKA-támogatásból és saját forrásból realizálódtak, határozott gyűjteményezési koncepciót követtek. Cél volt az 1945 utáni művészet bemutatása hiányainak pótlása, olyan művek megszerzésével, amelyeket születésük korában nem volt mód megvásárolni, de cél volt az is, hogy az utóbbi évtizedek művészetének jelentősebb darabjait kiemeljük. A Jelenkori Gyűjtemény az utóbbi években nagy léptékkel bővítette fotó- és médiakollekcióját. A fényképek tekintetében azoknak a fényképészeknek a művei kerültek a gyűjteménybe, akiket a kortárs képzőművészet is inspirált, bizonyítva a műfajok egymáshoz való közelségét.

Az Új szerzemények: a Jelenkori Gyűjtemény új művei, 2005–2020 című kiállítás megelőzi az állandó kiállítás újrarendezését, melyet 2021 végére tervezünk.

 

Múzeum+

 A Múzeum+ havi rendszerességgel megrendezésre kerülő csütörtöki estjei a Szépművészeti Múzeum mellett idén visszatérnek a Magyar Nemzeti Galériába is.

A megújult és újragondolt Múzeum+ egy kicsit más, de mégis változatlan. Az egy-egy téma köré szerveződő programok, a hosszított nyitvatartásnak köszönhető késő esti múzeumlátogatás lehetősége, az Élő MúzeumCafé-beszélgetés, az izgalmas előadások, az érdekes tárlatvezetések, a workshop és az egész estés zene természetesnek mondható. 2020-ban mindezt a legnagyobb művészekre fókuszálva élvezhetjük, hiszen a tematikáink Munkácsy, Raffaello, Monet, Tiziano, Bronzino, Csontváry, El Greco és Rippl-Rónai köré szerveződnek.

 Mini Textúra 2020 március

 Az elmúlt évek sikerére való tekintettel idén tavasszal is jelentkezik a Mini Textúra, a gyerekeknek szóló összművészeti produkció a Magyar Nemzeti Galériában. A nagysikerű Textúra előadássorozat gyerek verziója, az idén 70. évadát ünneplő Budapest Bábszínház és a Pagony Kiadó együttműködésével jött létre. Az előadássorozathoz öt népszerű kortárs meseíró írt egy-egy rövid történetet, amelyeket a Galéria gyűjteményében található műtárgyak inspiráltak. A szövegeket fiatal bábrendezők viszik színre, életre keltve a történeteket. Az idei Mini Textúra sorozatot a Bábszínház hetvenéves évfordulója alkalmából létrejött pop-up bábkiállítás kíséri, mely a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményi anyagára reflektál és az állandó kiállítás részeként lesz megtekinthető 2020 márciusában.

Kiállításaink közül ajánljuk