En

Álláshirdetések

Szépművészeti Múzeum

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szépművészeti Múzeum
Üzemeltetési Főosztály

Fenntartási alkalmazott villanyszerelő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, Magyar Nemzeti Galéria.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
• Karbantartó villanyszerelői feladatok ellátása erősáramú hálózaton, villamos berendezéseken.
• Kapcsoló szekrények szerelése, elosztódobozok, kapcsolók, kismegszakítók javítása, rendszeres ellenőrzése, meghibásodott részek cseréje.
• Erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózat kiépítése, szerelése tervrajzok alapján.
• Épületvillamossági berendezések, fogyasztók bekötése a villamos hálózatba.
• Lámpák, világítási berendezések javítása, izzók, világítótestek folyamatos ellenőrzése és cseréje, kiállítóterekben, közönségforgalmi területekben, irodákban.
• Védőföldelések ellenőrzése, meghibásodások feltárása, hibák elhárítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés,
• Villanyszerelő szakmunkás bizonyítvány, számítógépes ismeretek (Microsoft Word,Excel),precizitás,pontosság,önállóság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
2-3 év szakmában eltöltött év előnyt jelent.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Magyar nyelvű szakmai önéletrajz. Minimális bruttó bérigény. Motivációs levél. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 10.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Munkaügy MÜ/17-24/2019/211 részére az allaspalyazat@szepmuveszeti.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 13.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.szepmuveszeti.hu – 2019. november 19.
ww.mng.hu – 2019. november 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, a www.kozigallas.gov.hu weboldalon, saját weboldalain, a www.szepmuveszeti.hu és a www.mng.hu oldalán megjelent álláspályázat tartalmáért felel.

 

 

Szépművészeti Múzeum
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szépművészeti Múzeum
Kommunikációs Osztály

Múzeumi kulturális menedzser (Rendezvényszervező)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: a Szépművészeti Múzeum székhelye (1146 Budapest, Dózsa György út 41.) és budapesti telephelyei

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
• Az Intézmény (általános, illetve gyűjteményekhez kapcsolódó) rendezvényeinek tartalmi kialakítása és megvalósítása, kommunikációs termékként történő kezelése (kiállítás-megnyitók, Múzeumok Éjszakája, múzeumi esték, egyéb kiállításokhoz kapcsolódó események, stb.)
• Az Intézményben dolgozók szervezett eseményeinek megszervezése, lebonyolítása
• A múzeumban tartott egyéb, állami rendezvények megvalósításának szakmai felügyelete.
• A rendezvényekhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése és koordinálása.
• Együttműködés és kapcsolattartás az Intézmény rendezvényekhez kapcsolódó partnereivel.
• Az Intézmény digitális marketing stratégiájának megvalósításában történő aktív részvétel.
• Szoros együttműködés a társterületekkel (kommunikáció, közönségszolgálat, grafikusok, múzeumpedagógia, stb.)

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek (elvárások):
• Bölcsész területen végzett egyetemi szintű iskolai végzettséggel rendelkezik
• Pozitív szemléletű, megoldáskereső, proaktív
• Minimum 3 éves releváns munkatapasztalattal rendelkezik (beleértve a projektmenedzseri szemléletet és tapasztalatot, valamint a protokolláris ismereteket)
• Rálátása van a hazai és nemzetközi kulturális környezetre
• Kreatív és innovatív
• Magyarul és angolul, szóban és írásban is jól kommunikál

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Állami vagy önkormányzati fenntartású kulturális intézményben szerzett tapasztalat

Amit nyújtunk:
• Teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, azonnali munkakezdés
• Hosszútávú munkalehetőség
• Képzések, konferenciarészvétel, folyamatos tanulási lehetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Magyar nyelvű szakmai önéletrajz. Minimális bruttó bérigény. Motivációs levél. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 23.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton a MÜ/17-22/2019/211 számra hivatkozva Munkaügy részére az allaspalyazat@szepmuveszeti.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 28.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Egyéb megjegyzés: A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, a www.kozigallas.gov.hu weboldalon, saját weboldalain, a www.szepmuveszeti.hu és a www.mng.hu oldalán megjelent álláspályázat tartalmáért felel.

 

Szépművészeti Múzeum

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Szépművészeti Múzeum
Biztonsági Főosztály

Biztonsági Főosztályvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására,

továbbá a vezetői megbízáshoz kapcsolódóan

műszaki szakalkalmazott (biztonsági szakreferens)
munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás legfeljebb 5 év határozott időre szólhat.

A munkavégzés helye:
Szépművészeti Múzeum (1146 Budapest, Dózsa György út 41.) és telephelyei:
• Magyar Nemzeti Galéria: 1014 Budapest, Dózsa György tér 2.
• Vasarely Múzeum: 1033 Budapest, Szentlélek tér 6.
• Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum: 1062 Budapest, Andrássy út 103.
• Szépművészeti Múzeum Könyvtára: 1064 Budapest, Szondi u. 77.
• Zichy Mihály Emlékház: 8660 Zala, Zichy Mihály u. 20.
• Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ: 1135 Budapest, Szabolcs utca 33-35. (A épület)
• Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézet: 1135 Budapest, Szabolcs utca 33-35., D épület

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
• a Szépművészeti Múzeum és tagintézményeinek gyűjteményeiben őrzött kulturális javakat, valamint a zavartalan intézményi működést érintő kockázatok felderítése és minimalizálása; a védelmi koncepció kidolgozása és – az aktuális kihívásokhoz és kockázatokhoz igazított – folyamatos aktualizálása;
• a kulturális értékek biztonságát érintő hazai és nemzetközi események figyelemmel kísérése, és az azokból levonható tanulságok szükség szerinti adaptálása az intézményi működés szabályozottabbá tétele érdekében;
• a Szépművészeti Múzeum biztonsági vonatkozású szabályzatainak folyamatos aktualizálása és szükség szerint időszakos felülvizsgálata;
• a Szépművészeti Múzeum és telephelyein lévő biztonságtechnikai rendszerek felügyelete, a karbantartási és javítási munkák irányítása, valamint a rövid-, közép,- és hosszútávon szükséges fejlesztési tervek kidolgozása és megvalósításuk koordinálása;
• a Szépművészeti Múzeum és telephelyeinek rekonstrukciójához, valamint az állandó és időszaki kiállításokhoz kapcsolódó biztonságtechnikai tervek kidolgozása és megvalósításuk koordinálása;
• a Szépművészeti Múzeum és tagintézményei vagyonkezelésében lévő kulturális javak védelmének biztosítása; a teremőrzés, munkáskíséret és portaszolgálat irányítása, illetve ellenőrzése; a Szépművészeti Múzeum és tagintézményeinek élőerős védelmét ellátó személyek képzésének megszervezése;
• a Szépművészeti Múzeum és tagintézményei területén megrendezett események, rendezvények biztonsági vonatkozású szabályainak betartatása;
• a Szépművészeti Múzeum és tagintézményei vagyonkezelésében lévő kulturális javak fegyveres biztonsági őrzésének megszervezése során az intézményi érdekek érvényesítése, együttműködés és kapcsolattartás a fegyveres biztonsági őrzést biztosító szervezettel;
• a Szépművészeti Múzeum és tagintézményei vagyonkezelésében lévő kulturális javak kölcsönzése esetén a kölcsönvevőtől elvárt, a kulturális javak és a kiállítótér vagyonbiztonságára vonatkozó előírások meghatározása és ellenőrzése;
• a Szépművészeti Múzeum munka-, tűz-, és polgári védelmi feladatainak szervezése;
• részvétel az informatikai biztonság feltételrendszerének megteremtésében és folyamatos biztosításában;
• kapcsolattartás az irányító szervvel, a rendvédelmi szervekkel és a nemzetbiztonsági szolgálatokkal a Szépművészeti Múzeumot és telephelyeit érintő biztonságtechnikai feladatok ellátása során;
• a Szépművészeti Múzeumban és tagintézményeiben dolgozók biztonságtudatossági edukációja;
• a Biztonsági Főosztály vezetése, a főosztályvezetői beosztáshoz tartozó feladatok ellátása a Szépművészeti Múzeum szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek (elvárások):
• Iskolai végzettség: felsőfokú végzettség;
• Tapasztalat: végzettségének és szakképzettségének megfelelő jogviszonyban legalább 5 év szakmai gyakorlat;
• Számítógépes ismeret: Microsoft Office programok felhasználói szintű ismerete;
• Kompetenciák: jó kommunikációs készség, önálló munkavégzés, problémamegoldó készség, együttműködő készség, megbízható és precíz munkavégzés;
• Egyéb elvárások: szakma iránti elhivatottság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Iskolai végzettség: államtudományi, műszaki vagy jogi képzési területen szerzett felsőfokú végzettség;
• Nyelvismeret: angol vagy német nyelv tárgyalási szintű ismerete;
• Tapasztalat: költségvetési szervnél vagy kulturális intézménynél biztonságvédelem terén szerzett legalább 3 év szakmai tapasztalat; legalább 3 év vezetői tapasztalat;
• Egyéb előnyök: B kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• magyar nyelvű szakmai önéletrajz;
• motivációs levél;
• vezetői koncepció, amely tartalmaza a Szépművészeti Múzeum biztonságvédelmi rendszerének fejlesztését, az élőerős őrzés, a biztonságtechnikai rendszerek és a biztonságtechnikai eszközpark összehangolt működését elősegítő, valamint a kulturális javak védelmének komplex megújítását célzó fejlesztési terveket;
• minimális bruttó bérigény;
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez

A beosztás betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 8.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton MÜ/17-23/2019/211 számra hivatkozva Munkaügy részére az allaspalyazat@szepmuveszeti.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, a www.kozigallas.gov.hu weboldalon, saját weboldalain, a www.szepmuveszeti.hu és a www.mng.hu oldalán megjelent álláspályázat tartalmáért felel.

 

 

Szépművészeti Múzeum

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szépművészeti Múzeum

Múzeumpedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1014 Budapest, Szent György tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
• Múzeumpedagógiai programok előkészítése és koordinálása.
• Tárlatvezetések és foglalkozások tartása gyermekek, felnőttek és fogyatékkal élő személyek részére, magyar és idegen nyelven.
• Múzeumpedagógiai kiadványok készítése.
• Honlap tartalmak kidolgozása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Felsőfokú képesítés, (tanító/tanár/művészettörténész),
• Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
• másik idegen nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
• szakmai – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú képesítés, Képzőművészeti végzettség,
• jogosítvány

Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű pedagógiai érzék,
• Kiváló szintű kreativitás, precizitás, pontosság, önálló munkavégzés,
• Kiváló szintű csapatban való együttműködés készsége, problémamegoldó képesség,
• Kiváló szintű kommunikációs képesség, rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Magyar nyelvű szakmai önéletrajz. Minimális bruttó bérigény. Motivációs levél. Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez (illetve e nyilatkozatban kérjük külön megjelölni, amennyiben hozzájárul nevének és e-mail címének megtartásához a pályázati eljárás lezárását követően).

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 15.

A pályázatok benyújtásának módja:  Elektronikus úton A MÜ/17-12/2019/211 számra hivatkozva Munkaügy részére az allaspalyazat@szepmuveszeti.hu e-mail oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, a www.kozigallas.gov.hu weboldalon, saját weboldalain, a www.szepmuveszeti.hu és a www.mng.hu oldalán megjelent álláspályázat tartalmáért felel.

 

 

Szépművészeti Múzeum
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Szépművészeti Múzeum
Kiállításszervezési Főosztály
Műszaki alkalmazott- kiállítás berendező (műtárgytechnikus)
munkakör ellátására.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű közalkalmazotti jogviszony, előreláthatólag 2019. december 31-ig

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Szépművészeti Múzeum és társintézményei

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A Magyar Nemzeti Galériában és a Szépművészeti Múzeumban őrzött műtárgyak mozgatása fotózáshoz és restauráláshoz. A Gyűjteményi raktárak rendezése. A kiállítások installációs elemeinek mozgatása, rendezése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek (elvárások):
·  Legalább középfokú iskolai végzettség
·  Műszaki területen szerzett tapasztalat
·  Számítógépes ismeret: MS Word, Excel, Outlook
·  Egyéb elvárások: csapatban és önállóan történő munkavégzés, jó kommunikációs készség, nehéz fizikai munkához jó állóképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
·  Gyűjteménykezelő vagy Restaurátor asszisztens iskolai végzettség
·  Múzeumi tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
·  Magyar nyelvű szakmai önéletrajz
·  Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata
·  Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul adatai megismeréséhez

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30.

A pályázatok benyújtásának módja:
jelentkezes@szepmuveszeti.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 3.

 

 

 

 

Pozíció: múzeumi teremfelügyelő

Munkaviszony: teljes vagy részmunkaidős, a Múzeummal szerződésben levő vállalkozónál

Munkavégzés helye: Szépművészeti Múzeum / Magyar Nemzeti Galéria

Akit keresünk:

·  Minimum alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik.
·   Figyelmes, megbízható, jól bírja a monotonitást, nem jelent gondot neki az állómunka (óránkénti pihenéssel).
·   Udvariasan, pontosan és lényegretörően kommunikál.

Előnyt jelent:
·   Nyelvismeret (leginkább angol).
·   Kulturális intézménynél/költségvetési szervnél szerzett gyakorlattal rendelkezik.
·   Ügyfélkapcsolati tapasztalata van.

Feladatok:
·   A múzeumi műtárgyak védelmének biztosítása a múzeumi kiállítóterekben.
·   A látogatói szabályzat betartásának biztosítása.
·   Szükség esetén a látogatókkal való udvarias kommunikáció.

Amit kínálunk:
·   Hosszú távú munkalehetőség.
·   Szép, igényes munkakörnyezet.
·   Folyamatos képzések; tanulási és fejlődési lehetőség.
·   A múzeum kiállításainak megtekintése.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
·   Magyar nyelvű önéletrajz

Jelentkezés:
Szépművészeti Múzeum: balint.varga@szepmuveszeti.hu
Magyar Nemzeti Galéria: janos.notin@szepmuveszeti.hu

 

 

SZAKMAI GYAKORLAT

Intézményünk múzeumaiban (Szépművészeti Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria, Vasarely Múzeum és Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum) lehetőséget biztosítunk szakmai gyakorlat végzésére felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezők vagy oktatásban résztvevők számára különböző területeken, a szabad helyek függvényében. A gyakornoki munkavégzés intézményünkben pénzbeli juttatással nem jár.

Amennyiben érdekli gyakornoki lehetőség, úgy kérjük, küldje el önéletrajzát, illetve a Gyakornoki jelentkezési lapot kitöltve a gyakornok@szepmuveszeti.hu e-mail címre. A beérkezett jelentkezésekre 3 héten belül igyekszünk érdemben válaszolni.

A gyakornoki jelentkezési lap letölthető:
– Pdf formátumban innen,
– Word formátumban innen (a Word formátum megnyitásához először a dokumentum letöltése szükséges).

Kiállításaink közül ajánljuk