En

Késő gótikus szárnyasoltárok

Online jegyvásárlás

Késő gótikus szárnyasoltárok

D épület I. emelet - Folyamatosan megtekinthető

A késő középkori faszobrok és táblaképek földszinti kiállítása az első emeleten, a királyi palota egykori tróntermében és a hozzá kapcsolódó két melléktérben folytatódik. Itt összesen tizenöt, javarészt teljes egészében fennmaradt szárnyasoltár tekinthető meg, számos további szárnyasoltár-töredékkel egyetemben. Az itt kiállított műtárgyak többsége a 16. század elejéről származik. Ez az együttes Európa hasonló jellegű gyűjteményei között a teljes oltárok számát és művészi minőségét tekintve is a jelentősek közé tartozik.

A kiállítás különlegessége, hogy egymás mellett látható több olyan oltárretabulum is, amely eredetileg is ugyanabban a templomban állt: a Magyar Nemzeti Galéria őrzi a szepességi Leibic és Nagyszalók, továbbá Liptószentandrás plébániatemplomainak két-két oltárát, valamint a kisszebeni plébániatemplom Angyali üdvözlet- és Szent Anna-oltára mellett ugyanezen templom főoltárát is. A kisszebeni főoltár a középkori Magyar Királyság legnagyobb oltárretabulumai közé tartozik. A kiállításon jelenleg csak szobrai és szárnyképeinek egy része látható, a teljes oltár felállítására restaurálásának befejeztével kerülhet sor. A trónterem előterében kiállított szárnyasoltár-töredékek között kapott helyet a gyűjtemény egyik legjelentősebb darabja, MS mester (Marten Swarcz) egykori selmecbányai oltárának Vizitáció-táblája.

Látogatható: keddtől vasárnapig 10:00 - 17:45-ig

Látogatható: keddtől vasárnapig 10:00 - 17:45-ig

Belépőjegy ára: 1800 Ft

Belépőjegy ára: 1800 Ft

Kiemelt látnivalók, érdekességek

MS Mester: Mária találkozása Erzsébettel, 1506

A középkori magyarországi táblaképfestészet talán legismertebb darabja. Szélesen kitáruló táj előterében áll a két szent nő figurája: Erzsébet jobbjával ajkához emeli Mária kezét, míg baljával domborodó hasát érinti meg. A kép az evangéliumi szöveget nem szó szerint követi: Mária, aki Jézust hordja a szíve alatt, nem Zakariás házában találkozik a Keresztelő Szent Jánost váró Erzsébettel, hanem a szabadban, ahol a természet valamennyi eleme - mintegy a Magnificat szavait követve - magasztalja az Urat.

Angyali üdvözlet-oltár Kisszebenből, 1520

A kisszebeni (ma: Sabinov, Szlovákia) oltár szekrényében az Angyali üdvözlet ábrázolását láthatjuk. A finoman stilizált, porcelánarcú, térdelő Gábriel és Mária alakja fölött a felhőben lebegő Atyaisten zenélő angyalok társaságában jelenik meg. Egyikük fidulán játszik, másikuk lantot penget. A jelenetet háromkaréjos lezárású, aranyozott, dús növényi motívum keretezi. A szekrény szoborcsoportját az oltárszárnyakon a közkedvelt vértanú szüzek, Dorottya, Borbála, Katalin és Margit kísérik. A predellán, azaz a talapzaton a Királyok imádását ábrázolták.

A csíkszentléleki Szentlélek eljövetele-templom egykori főoltára, 1510

A helység és a templom nevének megfelelő témát ábrázoló főoltár középképén - hatalmas brokátfüggöny előtt - Szűz Máriát a tizenkét apostol körében ábrázolták. A kép felső részét indás, aranyozott keretelés díszíti, alatta a szétáradó sugarak középpontjában a felhő előtt galamb képében jelenik meg a Szentlélek. A festményre jellemző a rajzos előadásmód, a sommásan megformált alakok és az egységes, világos színfelületek.

Késő gótikus szárnyasoltárok

Folyamatosan megtekinthető

Online jegyvásárlás

Kiállításaink közül ajánljuk