En

Vaszary. Az ismeretlen ismerős

Online jegyvásárlás

Vaszary. Az ismeretlen ismerős

Magyar Nemzeti Galéria, C épület, II. emelet - 2022. szeptember 14. – 2023. április 2.

A magyar képzőművészet egyik jelentős mestere, a rendkívül változatos stílusokban alkotó Vaszary János kiállításán bemutatott mintegy 70 műből 24 mindeddig teljesen ismeretlen volt mind a szakma, mind a közönség számára. A tárlaton látható festmények a teljes életmű szinte minden korszakát képviselik: a korai impresszionisztikus időszaktól az expresszív kompozíciókig, a párizsi art deco stílustól a Duna-korzó-képekig és a mediterrán hangulatú tengerparti jelenetekig.

Vaszary János (1867–1939) a 20. századi magyar művészet egyik legsokoldalúbb alakja. Az 1890-es évek végén a szecesszió egyik első hazai képviselője volt, később az impresszionizmus, az expresszionizmus, majd az art deco stílusában is alkotott. Művészetét már kortársai, a kritikusok és művészettörténészek is nagyra értékelték. Képeinek színessége, a formálás magabiztossága és ereje, a nagy, szintetikus formalátás képessége tette őt művészként és tanárként is kora egyik legnagyobb hatású mesterévé.

A Magyar Nemzeti Galéria mindig is élen járt Vaszary János munkásságának bemutatásában. A háború utáni első gyűjteményes kiállítása 1961-ben volt. A 2007-ben megrendezett nagyszabású kiállítása és az akkor megjelent katalógus az életmű minden korábbinál teljesebb feldolgozását eredményezte.

2016-ban azonban olyan képek kerültek elő a múzeum gyűjteményében, melyekről még a szakértő kurátoroknak sem volt tudomásuk. A festő 1939-ben bekövetkezett halála után özvegye gondozta a hagyatékot. A több száz festményt és grafikát tartalmazó anyagot a Szépművészeti Múzeumban helyezték el, majd az özvegy halála után, 1942-től a múzeum dokumentálta és őrizte tovább a hatalmas gyűjteményt.

1957-ben, a Magyar Nemzeti Galéria megalakulásával a 19–20. századi magyar képzőművészeti anyag a Szépművészeti Múzeumból a Nemzeti Galéria gyűjteményébe került át. 2012-ben újra egyesült a két intézmény, és a Liget Budapest Projekt keretében elindult egy új, korszerű múzeumépület, valamint egy minden igényt kielégítő restaurálási és raktározási központ megvalósításának előkészítése. A hatalmas mennyiségű műtárgyanyag átköltöztetése évekig tartó, komoly felkészülést igénylő, egyben végtelenül izgalmas feladatot rótt a múzeum minden munkatársára. A költözés előkészítésének folyamatában kezdődött el az épületben őrzött teljes műtárgyanyag számbavétele. A munkálatok során, 2016-ban bukkantak rá a művészettörténészek az egyik raktár mélyén több évtizede meghúzódó két vászontekercsre, amelyek egyenként 20-20 Vaszary-olajfestményt rejtettek. A múzeum gyűjteményében „lappangó” művek teljesen ismeretlennek bizonyultak, a művészettörténészek soha nem találkoztak velük korábban. Sehol sem reprodukálták őket, még Vaszary életében sem, így közvetlenül a művész műterméből, illetve hagyatékából kerültek a közgyűjteménybe. Ezt követően – bár az átvételi dokumentumok között szerepel rájuk vonatkozó utalás – ez a negyven műalkotás valamilyen, ma már nem rekonstruálható okból az átvételi folyamat során nem került be az intézmény törzsleltárába.

Nyilvánvaló volt, hogy ez a szenzációs felfedezés nagy publicitást érdemel. Vaszary festményei kivételesen népszerűek a műkereskedelemben, és a nagyközönség is rajong a képeiért. Az újonnan előkerült alkotások közül a legszebb, legizgalmasabb 24 művet mutatja be – a szükséges restaurálás után – a kiállítás. A festmények a teljes életmű szinte minden korszakát képviselik: a korai impresszionisztikus időszaktól az expresszív kompozíciókig, a párizsi art deco stílustól a Duna-korzó képeiig és a mediterrán hangulatú tengerparti jelenetekig. A tárlatot a múzeum gyűjteményében található más Vaszary-remekművekkel, valamint magángyűjteményekből kölcsönzött kevésbé ismert, sokáig lappangónak hitt fő művek egészítik ki. A múzeum grafikai gyűjteményéből is bemutatunk néhány alkotást, amelyek szintén a Vaszary-hagyaték kevéssé ismert darabjai.

A kiállításhoz készült katalógus a rejtett kincs előkerülésének izgalmas története mellett az életmű egyes korszakaihoz illeszkedő művészettörténeti elemzést is nyújt a most felfedezett szenzációs Vaszary-képekről.

A kiállítás kurátora Gergely Mariann művészettörténész.

Kiemelt látnivalók, érdekességek

Vaszary János: Csónakosok a tengerparton, 1934 körül

Vaszary festéstechnikája egyre letisztultabb lett. A szállodák napernyőkkel és fürdőkabinokkal tarkított partszakaszát csak színes pöttyökkel, vonalakkal, ide-oda dülöngélő négyszögekkel és hasábokkal jelezte. A vízre szálló csónakosok sziluettfigurái biztosan egyensúlyoznak az egyvonallal felvázolt, ringó ladikokban. A tenger végtelenje az égszínkéktől a zöld különböző árnyalatán keresztül, a lilán és homoksárgán át vízszintes hullámrétegekben tornyosul egymásra. A tengerészek kis csónakjaikkal meghódítani indulnak a hatalmas víztömeget, nem tudnak betelni a színesen fodrozódó tenger látványával. Vaszary szemlélődő művészkarakter, vonzza a látványosság, a dekorativitás, mindenben megtalálja az öröm és szépség forrását.

Vaszary János: Budapest kálváriája III., 1937

Budapestnek ugyanazt jelenti a Duna-parti panoráma, mint Párizsnak az Eiffel-torony vagy a Concorde tér. Anzikszkártyára kívánkozó látvány, amely felidézi a város hangulatát. Vaszaryt éppen ez a képeslap jelleg inspirálta, hogy Budapesthez fűződő gondolatait megfogalmazza. Képein a Duna-korzó divatos közönsége békésen sétálgat, szemlélődik, kellemesen múlatja az időt. Az emberek arcát alig látni, többnyire háttal ülnek vagy elfordulnak, egymásra sem nagyon figyelnek. Akárcsak egy színes üdvözlőlap staffázsfigurái, élénkítik a városképet. Semmi nem zökkentheti ki őket a hétköznapi semmittevés nyugalmából. Abszurd módon még azt sem veszik észre, hogy megjelenik közöttük a kereszt alatt görnyedő fájdalmas Krisztus.

Vaszary János: Labdázók a tengerparton, 1934 körül

Vaszary 1930-as években készült strandjeleneteinél az időbeliség festői érzékeltetésének szándéka érezhető. A tengerparton labdázó fürdőruhás alakok megnyúlt mozdulataiban, a vitorlások egymás mellett haladó, lassú vonulásában, a vízben játszó, locsolkodó figurák változatos aktivitásában a mozgásélmény látvánnyá alakításának bravúrja érvényesül. A lármás strandjelenetekben mindig feltűnik egy-egy háttal álló, támaszkodó férfialak is, aki bámész tekintettel szemlélődik, miközben közszemlére bocsátja bronzbarnára égetett atlétatermetét.

Vaszary. Az ismeretlen ismerős

2022. szeptember 14. – 2023. április 2.

Online jegyvásárlás

Kiállításaink közül ajánljuk