En

Lázár Ervin program

A Lázár Ervin Program keretében 2022 januártól májusig mintegy 10 000 általános diák látogatott el a Magyar Nemzeti Galériába pedagógusaik kíséretével. A nagyrészt 1–2., illetve 7–8. évfolyamos diákok kevés kivételtől eltekintve először jártak a Nemzeti Galériában, sőt, a hátrányos helyzetű térségekből érkezők közül legtöbben először jártak a fővárosban is. A 60 perces múzeumpedagógiai foglalkozások különféle tematikák mentén mutatták be számukra az egyetemes és a magyar képzőművészet remekműveit, figyelembe véve a résztvevők korosztályi és más, hátrányos helyzetből adódó specifikus igényét. A diákoknak előzet képzőművészeti ismerete, általános irodalmi, történelmi tudása változó szinten mozgott. Az ideális csoportlétszám elérése érdekében csoportbontásban, a kisebbeket 12–15 fős, a nagyobbakat 20 fős csoportokban vezettük végig az adott programon.

A foglalkozások elsődleges célja az volt, hogy olyan élményt nyújtsanak, amely alapján pozitív kép alakul ki a diákokban a képzőművészetről és a múzeumról, így megteremtve annak a lehetőségét, hogy a művészetek iránt érdeklődő, a kulturális programokra nyitott egyénekké váljanak. A programok során a hátrányos helyzetű térségekből érkező csoportoknál nem támaszkodhattunk a meglévő ismeretekre, ezért kizárólag a helyszíni élmények adhatták meg az órák vezérfonalát. 

A foglalkozásokon használt módszerek arra az elvre épültek, hogy a tanulási módszerek és az emlékezés minősége összefügg: minél inkább élményalapú és aktív részvételt követelő a tanulási folyamat, annál hatékonyabban emlékezünk a kapott információkra. Az érzékszervek bekapcsolásának legfontosabb területe a látás mellett a hallás lett: különféle hangutánzó eszközök, zenei részletek, nyelvi elemek, önálló szövegalkotás egészítették ki az élményt. 

A program során alsó tagozatos, első és második osztályos fogyatékkal élő gyerekek is részt vettek foglalkozásainkon, amelyeket speciálisan az ő igényeikhez igazítottunk. Valódi csoda volt látni, ahogyan a műalkotások hatottak rájuk: kizárólag a vizuális élmény, a helyszín újszerűsége és a múzeumpedagógus személyisége által nyílt ki számukra egy mindaddig ismeretlen világ. 

 

Kiállításaink közül ajánljuk